Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παράκτιας Αλιείας & Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Ιουνίου στη Ν. Μάκρη.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για μια σειρά από δημιουργικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους αλιευτικών φορέων από διάφορα μέρη της Ελλάδας, επιστήμονες από κρατικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών αρχών (Διεύθυνση Αλιείας-ΠΑΠΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας).

Στόχος του Αρχιπελάγους που ήταν συνδιοργανωτής του συνεδρίου, ήταν η συγκεκριμένη διοργάνωση να μην αποτελέσει ακόμα ένα αδιάφορο συνέδριο, αλλά τη βάση για να τεθεί μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες. 

Ένας από τους κύριους στόχους που ορίστηκε από κοινού, από τους αλιεiς και τους επιστήμονες που συμμετείχαν στο συνέδριο, ήταν η προώθηση της θεσμοθέτησης των περιοχών αλιευτικής ανάκαμψης σε όλη την Ελλάδα.

Οι περιοχές αυτές, η θεσμοθέτηση των οποίων ορίζεται από τη νέα ΚΑλΠ ως υποχρέωση της Ελλάδας, αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για να υπάρξει ανάκαμψη των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων ιχθυαποθεμάτων στις θάλασσες μας.

Γα τη προώθηση αυτού του σπουδαίου στόχου, τόσο οι αλιείς όσο και οι επιστήμονες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν τους επόμενους μήνες μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων. Σύντομα θα αναρτήσουμε και τα πρακτικά του συνεδρίου.