Σήμερα ολοκληρώθηκε στη Ρώμη γενική συνέλευση του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο (MEDAC), μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» – η μοναδική ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση και μία από τις 4 συνολικά περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν δικαίωμα ψήφου στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Μέσα από τη συμμετοχή μας όλα αυτά τα χρόνια στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο προσπαθούμε να προασπίζουμε τα συμφέροντα της βιώσιμης αλιείας και των θαλασσών μας, έναντι στο καλά οργανωμένο Ευρωπαϊκό λόμπι που προωθεί τις βιομηχανικές αλιευτικές πρακτικές και την υπεραλίευση.
Σύντομα θα σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνάντηση.