Ολοκληρώθηκε σήμερα το Μεσογειακό Συνέδριο για τα Θαλάσσια Προστατευόμενα Οικοσυστήματα και τα Εισβολικά είδη που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA RAC στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τη συμμετοχή επιστημονικών και ερευνητικών φορέων από όλη τη Μεσόγειο.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συμμετείχε με 4 νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις, αναφορικά με την κατανομή και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας αλλά και αναφορικά με το προστατευόμενο είδος Pinna nobilis (Πίνα) οι πληθυσμοί του οποίου έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της επίδρασης παρασίτου. Ο στόχος αυτών των ερευνών είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης επίδρασης και της κλιματικής αλλαγής στα παραγωγικά οικοσυστήματα της Μεσογείου.

Το συνέδριο αυτό αποτελεί μία ευκαιρία για ειδικούς επιστήμονες να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν νέες συνέργιες για την έρευνα και την προστασία της Μεσογείου από τις ολοένα και αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές.

Πάγια αρχή του Αρχιπελάγους είναι αξιοποιεί την επιστήμη ως εργαλείο τεκμηρίωσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, έτσι ώστε η έρευνα να μπορεί να ακολουθείται από στοχευμένη δράση προστασίας.