Οι “Αλληλεπιδράσεις Ανάμεσα στα Θαλάσσια Θηλαστικά και την Αλιεία στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Θάλασσα του Λεβάντε” είναι το θέμα της νέας επιστημονικής δημοσίευσης του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος – κεφάλαιο στο CIESM Monograph no. 50 – που μόλις εκδόθηκε από τη Μεσογειακή Επιτροπή για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου CIESM – Mediterranean Science Commission (ciesm.org).

Στη δημοσίευση αυτή συνοψίζουμε τις κατηγορίες αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα θαλάσσια θηλαστικά (4 είδη δελφινιών και φώκιες) και τις διάφορες αλιευτικές πρακτικές, όπως έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια 20 χρόνων έρευνας σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών, σε στενή συνεργασία με τις αλιευτικές κοινωνίες. Κατανοώντας την πραγματική έκταση του προβλήματος, στόχος μας είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης των προβλημάτων προ προκαλούνται από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, στην ολοένα και φτωχότερη Μεσόγειο Θάλασσα.

Όπως αναφέρει και ο Διευθυντής του CIESM Frederic Briand, «Οι θαλάσσιοι επιστήμονες μπορούν να μάθουν πολλά όταν μοιράζονται την εμπειρία τους με τους ψαράδες… και αντίστροφα. Οι νέες συμμαχίες που σχηματίζονται σε αυτή τη βάση δημιουργούν νέες αντιλήψεις για τα θαλάσσια «κοινωνιο-οικοσυστήματα» και μπορούν να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στη συν-διαχείριση πολλών σοβαρών ζητημάτων.
Διαβάστε τη δημοσίευση παρακάτω: https://archipelago.gr/en/what-we-do/publications/

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του CIESM Monograph 50 Engaging marine scientists and fishers to share knowledge and perceptions – An overview (Ανταλλαγή γνώσεων και αντιλήψεων ανάμεσα στους θαλάσσιους επιστήμονες και τους αλιείς) στον σύνδεσμο: https://www.researchgate.net/publication/329810761_Engaging_marine_scientists_and_fishers_to_share_knowledge_and_perceptions_-_An_overview