Το ντοκιμαντέρ της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης WDR, https://www.youtube.com/watch?v=xesnrSd6s-w παρουσιάζει την έρευνα και δράση του Αρχιπελάγους, για την καταπολέμηση των επιπτώσεων των υπερεντατικών πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας και για την προώθηση της αειφόρου ιχθυοκαλλιέργειας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες με κριτήρια οικονομολόγων και όχι με κριτήρια ιχθυοτρόφων και αειφορικής παραγωγής. Οι εταιρείες που απαρτίζουν την πλειονότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ξεκίνησαν με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, στηρίχθηκαν από το χρηματιστήριο και τώρα βρίσκονται υπερχρεωμένες υπό τραπεζική επιτήρηση, ενώ πουλούν τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές. Με τις πρακτικές αυτές οδηγούν το σύνολο του κλάδου τους στον αφανισμό, καθώς ασκούν αρνητική πίεση στις λίγες, σχετικά μικρές εταιρείες (όσες κατάφεραν να επιβιώσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό), που επιμένουν σε μία προσέγγιση παραγωγής πιο βιώσιμη – περιβαλλοντικά και οικονομικά.

Το Αρχιπέλαγος το οποίο στηρίζει κάθε αειφορική δράση και επένδυση, βρίσκεται αντίθετο στις υπερεντατικές πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας, που αποσκοπούν στο γρήγορο κέρδος, καταστρέφοντας το περιβάλλον και την αλιεία και παράλληλα και τον ίδιο τον κλάδο τους.

Με στόχο να μπορέσει το Αρχιπέλαγος να προτείνει το πώς η ιχθυοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο μπορεί να γίνει πραγματικά αειφορική αλλά και βιώσιμη, έπειτα από 2 χρόνια προεργασίας, ξεκινάει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Κιέλου της Γερμανίας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, κέντρο έρευνας με επίκεντρο τις αειφόρες πρακτικές ιχθυοκαλλιέργειας. Το Πανεπιστήμιο του Κιέλου διαθέτει ένα από τα πλέον εξειδικευμένα εργαστήρια στον τομέα αυτό, και έχει ερευνητική παρουσία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αειφορικών ιχθυοκαλλιεργητικών πρακτικών, σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.

Η δράση αυτή γίνεται σε συνεργασία με Έλληνες ιχθυοκαλλιεργητές που αντιλαμβάνονται ότι η μόνη βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια είναι η αειφορική, καθώς αυτό εξασφαλίζει την ποιότητα αλλά και την τιμή, και επομένως και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους. Τις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στο ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο της βορείου Λέρου, ο νέος ερευνητικός σταθμός του Αρχιπελάγους με αντικείμενο την αειφόρο ιχθυοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθεί και ο πρώτος εξειδικευμένος σταθμός υψηλής τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πραγματικής φέρουσας ικανότητας των μονάδων.

Η αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του εξοπλισμού, αλλά και του ερευνητικού σταθμού βασίζεται στην αυτοχρηματοδότηση από το Αρχιπέλαγος και το Πανεπιστήμιο του Κιέλου, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί την πραγματική αντικειμενικότητά του ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την πρόοδο αυτής της σημαντικής δράσης.