Την 6η Μαίου δόθηκε στη δημοσιότητα το τελικό κείμενο του Κανονισμού για την εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο προτείνει η Κομισιόν για έγκριση από Ευρωβουλή και Συμβούλιο των Υπουργών. Το
κείμενο  εκ πρώτης όψεως αποτελεί συμβιβασμό μετά από τις πιέσεις των πολιτών σε όλη την Ευρώπη και την καμπάνια που πραγματοποιήθηκε σε πολλές χώρες (και στην  Ελλάδα) για διασφάλιση των δικαιωμάτων των γεωργών και  της υπάρχουσας πολύτιμης γεωργικής βιοποικιλότητας. Το κείμενο όμως μακράν απέχει από το επιθυμητό και προσδοκούμενο καθώς μόνο επιφανειακά δεν θίγει το μέλλον των ντόπιων, αβελτίωτων, παραδοσιακών ή νεώτερων  και
κυρίως των μη ” καθαρών” ποικιλιών που αναπαράγει, καλλιεργεί, ανταλλάσσει και διακινεί τοπικά ο γεωργός. Εν προκειμένω, το τελευταίο κείμενο εισάγει δύο – θεμελιώδους σημασίας για τα ενδιαφέροντά μας – έννοιες οι οποίες
βρίσκονται “εκτός” του σκοπού του κανονισμού: α) τα “ετερογενή”, δηλ μη  “καθαρά”  υλικά που εξαιρούνται απο τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και β) οι ” ιδιαίτερες” αγορές (niche markets) εκεί δηλ όπου σε μικρές ποσότητες και από
μικρούς επιχειρηματίες μπορούν να διακινούνται οι “ιδιαίτερου” τύπου ποικιλίες και υλικά. Στην μεν πρώτη έννοια δεν είναι σίγουρο ότι ανήκουν οι πληθυσμοί, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ποικιλιών του γεωργού δηλ
ανομοιόμορφες ποικιλίες αλλά είναι σίγουρο, όπως προειδοποιούν οργανώσεις τις Ευρώπης ότι μπορεί εύκολα να ανήκουν τα ” ετερογενή υλικά” του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών, τα οποία αναμένουν ένα εύκολο δρόμο προς την
αγορά σπόρων. Όσο για τις ιδιαίτερες αγορές, δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τις αντίστοιχες των βιολογικών, τότε που η βιολογική γεωργία ήταν επιθυμητό, και τελικά επιτεύχθηκε, να μην γενικευθεί αλλά να είναι στοχευμένη και ”
‘ακίνδυνη’ για τη συμβατική γεωργία.

Με άλλα λόγια η βιομηχανία σπόρων χρυσώνει το χάπι, επιτρέποντας μεν την ανταλλαγή, και την ” ελεγχόμενη κυκλοφορία των μη δικών της σπόρων περιορισμένα, αλλά συστηματικά αφήνει την
μεγάλη αγορά για τον εαυτό της και τα προιόντα της. Για τους μεν άλλους σπόρους συνεχίζει να βάζει περιορισμούς (γεωγραφικούς,  μεγέθους εμπορικής δραστηριότητας, αειφορικής χρήσης, κ.α) για τους δε βιομηχανικούς προτάσσει
την παραγωγικότητα και την ” χρησιμότητά” τους. Ένα είναι πάντως αντιληπτό:Τίποτε δεν θα σπέρνεται  πια και δεν θα διακινείται χωρίς τον μεγάλο αδερφό να ελέγχει και να προετοιμάζει τον επόμενο χειρότερο – για μας
όλους – κανονισμό. Το τελευταίο συμπέρασμα , μέχρι στιγμής, αφορά στις ποικιλίες βιολογικής γεωργίας οι οποίες παραδίδονται, χωρίς εξαιρέσεις, στα χέρια της βιομηχανίας σπόρων. Και αυτή η ανερχόμενη αγορά σπόρων
περιέρχεται αποκλειστικά στις διαδικασίες και των έλεγχο των πολυεθνικών.
Για την Ελλάδα : Μετά την επιτυχημένη (ενιαίο μέτωπο οργανώσεων, ενημερώσεις, υπομνήματα, επιστολές κλπ) και αποτυχημένη (να ευαισθητοποιήσει τους κολλημένους στο άρμα των επιδοτήσεων αγρότες) καμπάνια, περιμένουμε τα
νεώτερα : Ομάδα ειδικών για λογαριασμό του υπουργείου επεξεργάστηκε (μόνη της!!!)   νέο νομικό πλαίσιο εμπορίας και αναμένουμε ενημέρωση επ΄ αυτού. Αυτό σημαίνει ότι  ήξεραν απο πριν τι θα ψηφίσει η Κομισιόν!!!.  Αυτό  επίσης
ή ότι δεν είμαστε καλοί συνομιλητές ή ότι δεν θεωρούμαστε καν συνομιλητές!!

Πηγή: http://www.aegilops.gr/live/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2013-05-07-11-50-43&catid=31:2009-03-25-19-30-48&Itemid=46