Παράλληλα με το εργαστήριο του Ινστιτούτου Αρχιπελάγους που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην ερευνητική βάση της Σάμου (το οποίο βλέπετε στην φωτογραφία), αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός ενός νέου, άρτια εξοπλισμένου πλωτού εργαστήριου, στο ερευνητικό σκάφος του Αρχιπελάγους «Aegean Explorer».

Το πλωτό εργαστήριο θα είναι σε θέση να προσφέρει μεταξύ άλλων, αφιλοκερδώς στις τοπικές κοινωνίες, επιτόπιες αναλύσεις πόσιμου και θαλασσινού νερού κατά τη διάρκεια των ερευνητικών αποστολών σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Θα χρησιμοποιεί διαπιστευμένες τεχνικές έτσι ώστε να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι χημικές αναλύσεις θα μπορούν να καλύπτουν περισσότερες από 100 παραμέτρους, ενώ το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι ειδικής κατασκευής έτσι ώστε να εξασφαλίζει πέρα από την ακρίβεια των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια του πληρώματος του Aegean Explorer. Παράλληλα θα λειτουργεί και εργαστήριο μικροπλαστικών με δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας 6 δειγμάτων, το οποίο θα μπορεί να αναλύει δείγματα από διάφορα επίπεδα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων (ψάρια, ασπόνδυλα, ίζημα, θαλασσινό νερό, κ.α.). Επίσης ολοκληρώνεται η εγκατάσταση οργάνων που θα καταγράφουν παραμέτρους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (θερμοκρασία, οξίνιση της θάλασσας, οξυγόνο κ.α.) στην στήλη του νερού, σε βάθη έως και 300 μέτρα.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτό το νέο πλωτό εργαστήριο αγοράστηκε με ιδίους πόρους από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, χωρίς κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, ή κάποια άλλη στήριξη, έπειτα από μία μεγάλη προσπάθεια και στερώντας πόρους από άλλες σημαντικές δράσεις και ανάγκες. Αυτό έγινε καθώς το πλωτό εργαστήριο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στην δράση προστασίας των θαλασσών μας και δεν υπήρχαν περιθώρια αναβολής έως ότου βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Στόχος μας είναι σύντομα να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στη διάθεση όχι μόνο των ερευνητών, αλλά και των πολιτών, προσφέροντας μία αντικειμενική εικόνα της έκτασης της ρύπανσης και της μόλυνσης που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, αλλά προσφέροντας και απαντήσεις σε καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως είναι η ποιότητα των νερών στα νησιά και ιδιαίτερα των πόσιμων νερών.