Η φώκια «Αργυρώ» είναι πρέσβης του μοναδικού περιβάλλοντος της Σάμου, αλλά και των ανθρώπων που νιώθουν μέρος αυτής της εξαιρετικής φυσικής κληρονομιάς και την προστατεύουν ενεργά. Διαβάστε εδώ την ελληνική έκδοση του άρθρου http://greece-russia2016.gr/tourism/20160418/425462.html

Σε μία περίοδο που τα νησιά του αν. Αιγαίου έχουν δεχθεί καταιγισμό αρνητικών δημοσιευμάτων με αφορμή την προσφυγική κρίση, έχουμε πραγματικά μεγάλη ανάγκη για θετική δημοσιότητα.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, κάνει μία μεγάλη προσπάθεια τόσο για την προστασία όσο και για την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού πλούτου που χαρακτηρίζει το Αιγαίο Πέλαγος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή φέτος, περισσότεροι από 500 φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ασία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Αφρική βρίσκονται και θα βρεθούν στις ερευνητικές βάσεις του Αρχιπελάγους στο Αιγαίο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κατά την πολύμηνη παραμονή τους στο Αιγαίο, συμβάλλουν με την εξειδίκευση και την εργασία τους στις δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του Αρχιπελάγους, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών ερευνητικών εργασιών, ή στο πλαίσιο ερευνητικών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου τους.