Κοινή επιστολή προς στον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και προς όλους τους Υπουργούς Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. εστάλη από 12 ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς φορείς:

Birdlife International Europe and Central Asia, Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Client Earth, Environmental Justice Foundation, The Fisheries Secretariat, Our Fish,
Oceana, The Pew Charitable Trusts and the EU Fisheries Control Coalition, Sciaena, Seas At Risk, The Nature Conservancy, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος

Αυτή η συμμαχία ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών φορέων έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ προστατεύει την υγεία των θαλασσών και τη θαλάσσια ζωή για τις επόμενες γενιές. Κοινός μας στόχος είναι να επηρεάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Δεδομένου ότι οι υπουργοί Αλιείας – Γεωργίας της Ε.Ε. θα αποφασίσουν τους επόμενους μήνες για το μελλοντικό σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της αλιείας στην Ε.Ε, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την καταπολέμηση της παράνομης και καταστροφικής αλιείας, η συμμαχία των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών φορέων προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι σημαντικό οι Υπουργοί Αλιείας – Γεωργίας να προωθήσουν, έτσι ώστε το αποτέλεσμα των προσεχών διαπραγματεύσεων να είναι ένα πραγματικά αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της αλιείας στην ΕΕ.

[embeddoc url=”https://archipelago.gr/wp-content/uploads/2020/05/Final-Letter-Control-Ministers-Greek-Archipelagos.pdf” download=”all”]