Την προηγούμενη Κυριακή, 8/5/2016 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού των δυσπρόσιτων παραλιών στην ανατολική πλευρά της Σάμου. Η δράση αυτή οργανώθηκε από το Σύλλογο Αυτοδυτών Σάμου και στηρίχθηκε από περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες που αποτελούν το δίκτυο εθελοντών του νησιού. Στη δράση αυτή συμμετείχε και αυτή τη φορά μεγάλος αριθμός ερευνητών και φοιτητών του Αρχιπελάγους.

102

Θέλουμε να τονίσουμε ότι εκτός από τον αναμενόμενο μεγάλο όγκο απορριμμάτων που οφείλεται στη προσφυγική κρίση, δυστυχώς συλλέξαμε και πολλά άλλα ογκώδη απορρίμματα. Τα απορρίμματα αυτά απαρτίζονταν κυρίως από κιβώτια συσκευασίας ψαριών, χοντρά σχοινιά, αλλά και δίχτυα, και προέρχονται κυρίως από μεγάλα αλιευτικά σκάφη. Τα παραπάνω εκτός από το ότι προκαλούν ρύπανση, θέτουν και θέμα ασφάλειας για τη ναυσιπλοΐα. Το παραπάνω γεγονός προκαλεί θλίψη για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα αλλά και τις θάλασσες μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη-συλλογική προσπάθεια για να συλλεχθούν τα επικίνδυνα για το περιβάλλον αλλά και για την ασφάλειά μας αντικείμενα.