Το πανευρωπαϊκό Δίκτυο OCEAN2012 και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος -Συντονιστής Φορέας του OCEAN2012 για την Ελλάδα και την Κύπρο- σας ενημερώνουν:

Αύριο, 6 Φεβρουαρίου 2013, είναι μια ιστορική ευκαιρία για τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να λάβουν μια απόφαση που θα οδηγήσει στον τερματισμό της υπεραλίευσης.

Έπειτα από δεκαετίες αναποτελεσματικών πολιτικών για τη διαχείριση της αλιείας, τα αποθέματα στις θάλασσες της Ευρώπης πλησιάζουν ανησυχητικά τα όρια της κατάρρευσης. Συγκεκριμένα, το 48% των εκτιμηθέντων ιχθυαποθεμάτων του Ατλαντικού και το 90% της Μεσογείου υπεραλιεύονται.

Παρ’ όλα αυτά, η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον εφόσον λάβουμε τις σωστές αποφάσεις χωρίς να χάσουμε άλλο πολύτιμο χρόνο.

Πολλές περιοχές του κόσμου που υπέφεραν για χρόνια από την υπεραλίευση, όπως οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία, άλλαξαν την αλιευτική πολιτική τους με αποτέλεσμα τα ιχθυαποθέματά τους να ανακάμπτουν και να οδηγούνται σταδιακά προς τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, η υπεραλίευση στις ΗΠΑ έχει μειωθεί πλέον στο 21%!

Η αυριανή ψηφοφορία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναστραφεί η κατάσταση και στην Ευρώπη και να εξασφαλιστεί το μέλλον όχι μόνο της θαλάσσιας ζωής αλλά και των αλιευτικών κοινωνιών, που υποφέρουν από τη δραματική μείωση των αλιευμάτων.

 

ΤΙ

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει για την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

ΠΟΤΕ

Στρασβούργο, 6 Φεβρουαρίου 2013

 1. Προγραμματισμένη συζήτηση στην Ολομέλεια, 5 Φεβρουαρίου στις 15.00 [http://t.co/3irUQGCj]
 2. Προγραμματισμένη ψηφοφορία από την Ολομέλεια, 6 Φεβρουαρίου στις 11.30 – 12.00
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • Για πρώτη φορά, το Ευρωκοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης της Ευρωπαϊκής ΚΑλΠ, δηλαδή οι Ευρωβουλευτές έχουν την ιστορική ευκαιρία να ηγηθούν στη διαχείριση της αλιείας και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, τις αλιευτικές κοινότητες και το θαλάσσιο οικοσύστημα.
 • Στις 18 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωκοινοβουλίου, με επικεφαλής την Γερμανίδα σοσιαλίστρια Ευρωβουλευτή, Ulrike Rodust, ψήφισε υπέρ των διατάξεων που θα οδηγήσουν στον τερματισμό της υπεραλίευσης μέσα και έξω γύρω από την ΕΕ. [http://bit.ly/148J50k]
 • Στις 6 Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να επιβεβαιώσει την ψήφο της Επιτροπής Αλιείας αλλά και ακόμη περισσότερο: [http://bit.ly/SvgI8P].
 • 48% από τα εκτιμηθέντα ιχθυαποθέματα του Ατλαντικού και περίπου 90% της Μεσογείου υπεραλιεύονται.
 • Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα μέρος του αλιευτικού στόλου της ΕΕ διαθέτει αλιευτική ικανότητα δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τα βιώσιμα επίπεδα.
 • Το 2002, τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων σε ιστορικά βιώσιμα επίπεδα (Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση – MSY) έως το 2015.
 • Η υπεραλίευση έχει οδηγήσει στη μείωση των κερδών στον τομέα της αλιείας, όπως επίσης και στην απώλεια θέσεων εργασίας με ρυθμό 4-5 τοις εκατό ετησίως.
 • Η αποκατάσταση έστω και κάποιων από τα ιχθυαποθέματα (σε επίπεδα βιομάζας ικανή να παράγει τη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση), θα μπορούσε να οδηγήσει στον διπλασιασμό των αλιευμάτων και των εσόδων στον τομέα της αλιείας, επομένως και στην αύξηση των θέσεων εργασίας.

Περισσότερα:

 • Παρακολουθήστε το βραβευμένο video animation για τον τερματισμό της υπεραλίευσης: http://vimeo.com/42619545

 

Το Δίκτυο OCEAN2012 είναι ένας πανευρωπαϊκός συνασπισμός 170 οργανώσεων και μη-κυβερνητικών φορέων που ασχολούνται με την αλιεία. Επιδιώκει, με τις προτάσεις και τη δράση του, να δοθεί τέλος στην υπεραλίευση και στις καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές, και να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη χρήση των υγιών ιχθυαποθεμάτων, μέσα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ. Το Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας είναι ο συντονιστής φορέας του Δικτύου OCEAN2012 για την Ελλάδα και την Κύπρο.