Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συμμετείχε στο 31ο Ετήσιο Συνέδριο του European Cetacean Society (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Κητώδη) που έλαβε χώρο στο Middelfart της Δανίας, με τις ερευνήτριες Νίκη Καραγκούνη και Nikolina Mileva οι οποίες παρουσίασαν δύο έρευνες με θέμα:
Α) την κατανομή πληθυσμών δελφινιών στο ανατολικό Αιγαίο, που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ έως σήμερα,
Β) το μοντέλο πρόβλεψης για τον εντοπισμό σημαντικών βιοτόπων για τους πληθυσμούς δελφινιών, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση της γλώσσας υπολογιστικής στατιστικής R, αξιοποιώντας δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας του Αρχιπελάγους.

Στόχος μας είναι μέσα από αυτές τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, να συμβάλλουμε στην κάλυψη του μεγάλου κενού γνώσης που υπάρχει αναφορικά με τους πληθυσμούς των δελφινιών στο Αιγαίο, αλλά με τον τρόπο που αυτά αλληλεπιδρούν με τις τοπικές κοινωνίες και ιδίως με τους αλιείς. Αυτή η έλλειψη γνώσης δεν είναι τυχαία. Αντανακλά τη δυσκολία που χαρακτηρίζει αυτού του είδους την έρευνα, καθώς απαιτεί εκατοντάδες ώρες στο πέλαγος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από εξειδικευμένους ερευνητές και με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
Απώτερος σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε τους παράγοντες που απειλούν τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα γενικότερα, με στόχο να μπορέσουμε να συμβάλλουν στην ουσιαστική προστασία τους.