Ημερίδα με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, στα πλαίσια του έργου Sea4all που εδώ και δύο χρόνια εργάζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών εργαλείων με θέμα τη θαλάσσια ρύπανση και χρήση Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το έργο Sea4all στοχεύει στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης μαθητών και εκπαιδευτικών μέσω της χρήσης καινοτόμων διδακτικών πρακτικών σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης με έμφαση στις πετρελαιοκηλίδες και τα επιπλέοντα πλαστικά απορρίμματα.

Τα τελευταία δύο χρόνια σχεδιάστηκαν καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό για τη μεταφορά των επιστημονικών γνώσεων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, χρησιμοποιώντας κυρίως νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» με την πολυετή έρευνα του στη ποσοτική εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, στην ανάλυση του ρίσκου θαλάσσιων ατυχημάτων, καθώς και στη διάχυση των μικροπλαστικών και μακροπλαστικών στα θαλάσσια οικοσυστήματα, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του παιδαγωγικού υλικού που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Οι εφτά εταίροι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Πανεπιστήμιο Cardiff, Σχολική Επιθεώρηση του νομού Αράντ της Ρουμανίας, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Κυπριακό Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και Πανεπιστήμιο Κύπρου) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, παρουσίασαν τα τελικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι (sea4allseriousgame), μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών (sea4alltrainingcurriculum) και έναν παιδαγωγικό οδηγό (sea4all Pedagogical Handbook) με τίτλο : “10 Παιδαγωγικές Προτάσεις πλοήγησης στη Θάλασσα του Sea4all».

Ίσως η γενιά μας δεν καταφέρει να κληροδοτήσει έναν καλύτερο κόσμο στις επόμενες γενιές. Μπορεί όμως σίγουρα να μεταλαμπαδεύσει τη συσσωρευμένη γνώση που έχουμε για την πλαστική ρύπανση και τα θαλάσσια οικοσυστήματα στις γενιές που τώρα εκπαιδεύονται με την ελπίδα ότι θα υπερασπιστούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αποτελεσματικότερα από εμάς. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Sea4all σίγουρα μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Τα εργαλεία και τα εκπαιδευτικά μέσα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Sea4All, θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την ουσιαστική περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία των θαλασσών μας. Όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sea4all-project.eu.