Σήμερα γιορτάζεται η παγκόσμια ημέρα των ωκεανών και το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας μέλος του δικτύου OCEAN2012, παίρνει μέρος για τρίτη φορά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλιείας. Πολίτες ανά την Ευρώπη θα οργανώσουν δρώμενα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την υπεραλίευση και την άσκηση πίεσης στους πολιτικούς που έχουν την ευθύνη λήψης των αποφάσεων για να δώσουν ένα τέλος σε αυτήν.

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση σταδιακά βελτιώνεται, πολλοί πληθυσμοί ψαριών στην ΕΕ εξακολουθούν να υπεραλιεύονται, με το 19% των ιχθυαποθεμάτων να βρίσκεται κάτω από τα ασφαλή βιολογικά όρια. Αυτό έχει ολέθριες συνέπειες τόσο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όσο και για τις κοινωνίες που εξαρτώνται από την αλιεία.

«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλιείας έχει στόχο να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να σταματήσει η υπεραλίευση, ειδάλλως δεν υπάρχει μέλλον για την αλιεία», δήλωσε ο η Αναστασία Μήλιου Υδροβιολόγος, συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους,  Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας και μέλος του OCEAN2012 . “Οι ηγέτες μας έχουν την ευθύνη να δώσουν ένα τέλος στην υπεραλίευση και οι πολίτες έχουν την ευθύνη να τους πιέσουν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.”

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία:

  • Τα τελευταία 30 χρόνια, οι ετήσιες αλιευτικές ποσοστώσεις έχουν τεθεί κατά 1/3 υψηλότερα από τα ασφαλή όρια που έχουν εισηγηθεί ευρωπαίοι επιστήμονες.
  • Το κόστος για την επαναφορά των ιχθυαποθεμάτων σε υγιή επίπεδα μπορεί να φτάσει τα €3.2 δισ. ανά έτος στην ΕΕ.
  • Τα τελευταία δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι όσα ευρωπαϊκά ιχθυαποθέματα αξιολογούνται, υπεραλιεύονται σε μικρότερο βαθμό, ωστόσο είναι λιγότερα τα ιχθυαποθέματα που μπορούν να τύχουν αξιόπιστης αξιολόγησης.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον αριθμό των δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για την τρίτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αλιείας, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών να δουν ένα τέλος στην υπεραλίευση», δήλωσε η Uta Bellion, διευθύντρια του Pew Environment Group’s European Marine Programme και συντονίστρια του δικτύου OCEAN2012.

Το δίκτυο OCEAN2012 είναι μια συμμαχία οργανώσεων που εργάζονται εντατικά για την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής, με στόχο να σταματήσει η υπεραλίευση των θαλασσών, να δοθεί ένα τέλος στις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και να εξασφαλισθεί η κοινωνική δίκαιη και ισότιμη χρήση των υγειών ιχθυαποθεμάτων.

Το δίκτυο OCEAN2012 ξεκίνησε και συντονίζεται, από τη ΜΚΟ Pew Environment Group, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για να σταματήσει η υπεραλίευση στους ωκεανούς παγκοσμίως.

Τα ιδρυτικά μέλη του δικτύου OCEAN2012 αποτελούν οι ΜΚΟ: Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA), Fisheries Secreteriat (FISH), nef (new economics foundation), Pew Environment Group, Seas at Risk (SAR). Environment Group, Seas at Risk.