Ολοκληρώθηκε εχθές η τριήμερη συνάντηση εργασίας ανάμεσα στο Ινστιτούτο Θάλασσας Προστασίας Αρχιπέλαγος και τo διεπιστημονικό δίκτυο FLOATS (το Πλωτό Εργαστήριο για την Δράση και Θεωρία στη Θάλασσα – Floating Laboratory for Action and Theory at Sea). Το“Aegean Explorer” φιλοξένησε τη συνάντηση εν πλω στο ανατολικό Αιγαίο.

Το FLOATS αποτελείται από ακαδημαϊκούς ερευνητές κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτικής, ιστορίας, τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολιτικής οικολογίας από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, και ειδικεύεται στην έρευνα της θάλασσας από την σκοπιά των κοινωνικών επιστημών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να καθοριστούν κοινά πεδία δράσης και έρευνας μεταξύ των δυο οργανισμών για το άμεσο μέλλον, ενώ μακροπρόσθεσμα να θεμελιωθεί η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών επιστημών και επιστημών της θάλασσας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου των κοινοτήτων της Μεσογείου.

Βασικοί στόχοι της συνάντησης εργασίας ήταν 1) η δημιουργία ενός “Πλωτού Διαμεσογειακού Σχολείου της Θάλασσας» για τη συλλογή, επεξεργασία και την ισότιμη ανταλλαγή των γνώσεων ανάμεσα σε επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες και 2) η προεργασία για τα «Αρχεία της Θάλασσας» με σκοπό την καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάδειξη της κοινής θαλάσσιας κληρονομιάς των λαών της Μεσογείου, αναβιώνοντας τους πανάρχαιους θαλάσσιους δρόμους της.