Αυτή η ιδιαίτερη θάλασσα όπου τα νερά ξεπερνούν τα 1100 μέτρα σε βάθος, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές διόδους για τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά στη ΒΑ Μεσόγειο.
Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο το πόσα λίγα γνωρίζουμε για τους φυσητήρες – τους γίγαντες των θαλασσών μας! Είναι μοναδικά ζώα, η παρουσία των οποίων αναφέρεται στις ελληνικές θάλασσες από την αρχαιότητα, με τις εντυπωσιακές για την εποχή καταγραφές του Αριστοτέλη.
Ως είδος οι φυσητήρες κατάφεραν να επιβιώσουν για εκατομμύρια χρόνια. Ξεπερνούν τα 16 μέτρα σε μήκος και τους 40 τόνους σε βάρος. Ευτυχώς δεν τρέφονται με είδη που ψαρεύει ο άνθρωπος, καθώς αξιοποιώντας την εξαιρετική τους ικανότητα τους να καταδύονται σε βάθη που ξεπερνούν και τα 1000 μέτρα, εντοπίζουν τη λεία τους στα βαθιά νερά όπου εμείς συνήθως δεν αλιεύουμε.
Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αντίθεση με τον άνθρωπο που ψαρεύει τα ιχθυαποθέματα μέχρι εξάντλησης, οι φυσητήρες δεν εξαντλούν ποτέ το απόθεμα της τροφής τους, αλλά το διαχειρίζονται: καθώς βρίσκονται σε συνεχή μεταναστευτική κίνηση, συνεχώς τρέφονται σε διαφορετικές περιοχές.
Το σίγουρο είναι ότι μας περιβάλλουν θάλασσες, που τελικά τις γνωρίζουμε ελάχιστα. Όσο συνεχίζουμε να αγνοούμε το μοναδικό τους φυσικό πλούτο, είναι αδύνατον να τον προστατεύσουμε.
Ας βοηθήσουμε όλοι στη διάδοση της γνώσης αναφορικά με τη ζωή στις θάλασσές μας.