Ένα μήνα σχεδόν μετά την επίσημη ενημέρωση του Αρχιπελάγους προς τον νέο Υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, κ. Διαμαντίδη σχετικά με τις συνέπειες που προκαλεί η συνέχιση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης 164198/03-03-2008, λάβαμε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου (Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας) επιστολή – απάντηση, όπου μας ενημερώνουν ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την κατάργηση της περιώνυμης Υπουργικής Απόφασης 164198/03-03-08 (η οποία παρατύπως επιτρέπει ακόμα την αλιεία με μηχανότρατα σε απόσταση ενός μιλίου από την ακτή).

Στην επιστολή τονίζεται, ότι η νέα Υπουργική Απόφαση θα πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού της Μεσογείου (1967/2006), τη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των ιχθυαποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (μηχανότρατα) θα γίνεται πλέον στις αποστάσεις που ορίζει ο ΕΚ 1967/2006 (1,5 μίλι ελάχιστη απόσταση από τη στεριά χωρίς καμία παρέκκλιση από αυτό το όριο), γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τις καταστρεπτικές συνέπειες για τα θαλάσσια ενδιαιτήματα και την παράκτια αλιεία.

Το Αρχιπέλαγος σημειώνει ότι μετά από δύο χρόνια πιέσεων (διαβάστε ενδεικτικά τα σχετικά δελτία τύπου, 1, 2), πλήθος επιστολών και διαμαρτυριών, η συγκεκριμένη απάντηση από το ΥΘΥΝΑΛ αποτελεί το πρώτο θετικό βήμα στην κατεύθυνση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, της αειφόρου αλιείας και της προστασίας των εξαιρετικά επιβαρυμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ιχθυαποθεμάτων.

Όπως πάντα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα στενά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία της νέας ΥΑ δεν θα αποτελέσει έναν νέο ιστό της Πηνελόπης. Στόχος όλων πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν και να τεθεί η νέα ΥΑ άμεσα σε εφαρμογή.