Το φετινό καλοκαίρι, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Λειψών φιλοξενήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 200 μαθητές και πάνω από 30 εκπαιδευτές από χώρες όλου του κόσμου, και συγκεκριμένα από 10 διαφορετικά σχολεία των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιορδανίας, της Ελβετίας αλλά και της Ελλάδας.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στις καταδυτικές δραστηριότητες, στην αναγνώριση και καταγραφή των ειδών πανίδας και χλωρίδας που βρίσκονται στους παράκτιους οικοτόπους των ελληνικών θαλασσών, καθώς και στη λειτουργία των οικοσυστημάτων τους.
Η θεωρητική εκπαίδευση των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο σχολείο των Λειψών, το οποίο τους φιλοξένησε καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος στους χώρους του.
Για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που είχαμε θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον δήμαρχο των Λειψών Φώτη Μάγγο καθώς επίσης και τους εκπαιδευτικούς των Λειψών για τη συνεργασία τους.
Στόχος της ομάδας του Αρχιπελάγους, είναι να προσφέρει στο μέλλον αντίστοιχα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε μαθητές ελληνικών σχολείων και ελπίζουμε οι Λειψοί να αποτελέσουν ένα λαμπρό παράδειγμα για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα στο μέλλον.