Η πολυεθνική ομάδα του Αρχιπελάγους αποτελεί καθόλη τη διάρκεια του έτους την ατμομηχανή όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης. Νέοι επιστήμονες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη (Ευρώπη, Ινδία, Αφρική, ΗΠΑ, Κίνα) μοιράζονται κοινές αγωνίες και αφιερώνουν εθελοντικά το χρόνο και τις γνώσεις τους για τη διατήρηση και αναβίωση του φυσικού μας πλούτου. Εδώ, η συνεργασία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της Β.Α Μεσογείου ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των λαών και δίνει ζωή σε περιοχές της Ελλάδας που για πολλούς μοιάζουν ξεχασμένες.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις της αμιγούς επιστημονικής ομάδας σε πεδία, όπως θαλάσσια βιολογία και γεωγραφία, ζωολογία, δασολογία, φυσική, χημεία συναντούν τη δημιουργικότητα της ομάδας σχεδιασμού υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μέσω επιστημονικών σχεδίων, περιβαλλοντικής φωτογραφίας και κινηματογράφησης και απο κοινού συμβάλλουν τα μέγιστα για την εφαρμογή και ολοκλήρωση των δράσεων του Αρχιπελάγους. Δράσεις που στοχεύουν στην προστασία της τελευταίας περιοχής της Μεσογείου που εμφανίζει ακόμα, τόσο πλούσια θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα.