Το Αρχιπέλαγος υποδέχτηκε στις αρχές Ιουλίου, στην ερευνητική του βάση στην Ικαρία, τον Όμιλο φίλων του Δάσους Λαμίας. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης, οι 50 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της Οργάνωσης και να ενημερωθούν εκτενώς για την ιστορία, το έργο και τις τρέχουσες δραστηριότητες του Αρχιπελάγους.

Ακολούθησαν γόνιμες συζητήσεις που φανέρωσαν κοινούς προβληματισμούς και κοινές αναζητήσεις σε προβλήματα που δεν περιορίζονται σε στενά διοικητικά ή περιφερειακά πλαίσια, αλλά αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ίδιας εικόνας. Εκείνης δηλαδή, που χαρακτηρίζει την κοινωνικοπολιτική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων και που πόρρω απέχει από το στοιχειώδη σεβασμό στον φυσικό πλούτο της Ελλάδας.

Επίσης, έγινε αντιληπτό για άλλη μία φορά, πως οι ελπίδες για τη διαφύλαξη αυτή της ξεχωριστής βιοποικιλότητας εναποτίθενται στις τοπικές κοινωνίες και στα δίκτυα πολιτών. Όποιος αναμένει ακόμα την κρατική και αυτοδιοικητική πρωτοβουλία ή αντίδραση σε περιβαλλοντικά προβλήματα που καίνε, το μόνο που θα δει κατά πάσα πιθανότητα είναι δακρύβρεχτους επικήδειους και αναξιόπιστες εξαγγελίες μέτρων προστασίας στις στάχτες κάποιου δάσους.