Στα τέλη Ιουνίου, επισκέφθηκε το Αρχιπέλαγος στην Ικαρία και τους Αρκιούς, ο Dr. Halil Çakan, καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Cukurova στα Αδανα Τουρκίας.
Έπειτα από πολύμηνη επικοινωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Cukurova και το Αρχιπέλαγος, με την επίσκεψη αυτή τέθηκαν οι βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των δύο φορέων. Αποτέλεσμα της επίσκεψης ήταν η προετοιμασία πρωτοκόλλου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο της Cukurova και το Αρχιπέλαγος, το οποίο θα υπογραφεί από τα 2 μέρη στους επόμενους μήνες. Η συνεργασία αυτή θα είναι τόσο σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας και δράσεων προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος της Αν. Μεσογείου, καθώς και όσον αφορά τη μετεκπαίδευση στα ερευνητικά κέντρα του Αρχιπελάγους, αριστούχων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο της Cukurova.

Η συνεργασία ανάμεσα σε επιστήμονες περιβάλλοντος από την Τουρκία και την Ελλάδα, είναι απαραίτητη προυπόθεση για να μπορέσει να υπάρξει αποτελεσματική διαχείρηση και προστασία των παράκτιων περιοχών και των θαλάσσιων οικοσυστήμάτων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωρίζονται από εθνικά όρια.

Το Πανεπιστήμιο της Cukurova (http://www.cu.edu.tr), είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα πανεπιστήμια της Τουρκίας. Συνολικά, στις διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου, σπουδάζουν περισσότεροι από 40.000 φοιτητές. Με σύχρονες εγκαταστάσεις και υποδομή αποτελεί ένα από τα καλύτερα μεσογειακά πανεπιστήμια στους τομείς του περιβάλλοντος και αγροτικής έρευνας.