Τον προηγούμενο μήνα, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» ξεκίνησε μία καμπάνια χρηματοδότησης από το κοινό (crowdfunding), που σκοπό είχε την στήριξη τόσο των παράκτιων ψαράδων του μικρού νησιού των Δωδεκανήσων, Λειψούς, όσο και την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών της περιοχής. Είναι γνωστό ότι στις ελληνικές θάλασσες η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία, είναι μία δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών καθώς στηρίζει διατροφικά, επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια η δραματική μείωση των αποθεμάτων των ψαριών έχει προκαλέσει έναν ακήρυχτο πόλεμοανάμεσα στους παράκτιους αλιείς και στα θαλάσσια θηλαστικά, όπως το ρινοδέλφινο και την απειλούμενη με εξαφάνιση μεσογειακή φώκια. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς τα ψάρια λιγοστεύουν για όλους, τα θαλάσσια θηλαστικά συχνά προσπαθούν να «κλέψουν» από τα δίχτυα πιασμένα ψάρια, με αποτέλεσμα και τα δίχτυα, τα οποία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τους ψαράδες, να καταστρέφονται χωρίς οι αλιείς να δικαιούνται κάποιας αποζημίωσης, αλλά και τα θηλαστικά αυτά να οδηγούνται συχνά στο θάνατο από ασφυξία καθώς παγιδεύονται και δεν μπορούν να αναδυθούν.

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος πιστεύοντας πολύ στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και προσπαθώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό, ξεκίνησε μια εκστρατεία ώστε να συγκεντρώσει δωρεές, με τις οποίες θα αγοραστούν επιλεκτικά δίχτυα για τους ψαράδες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμβλυνση αυτού του αναπόφευκτου ανταγωνισμού προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Μέσω της καμπάνιας αυτής, που έτρεξε για 30 ημέρες, τελικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 1280 ευρώ στο σύνολο, από 27 χορηγούς. Με τα χρήματα αυτά θα μπορέσουμε να αγοράσουμε 1600 μέτρα περίπου νέων επιλεκτικών διχτυών, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες 5 παράκτιων ψαράδων των Λειψών. Με τον τρόπο αυτό, πέρα από το γεγονός ότι στηρίζουμε έμπρακτα τους αλιείς, δημιουργούμε κίνητρα έτσι ώστε να εμπλακούν ουσιαστικά και οι ίδιοι στην προστασία των θαλασσών και των σπάνιων ειδών που ζουν σε αυτές.

Επίσης, σημείο εξέχουσας σημασίας για το Αρχιπέλαγος στην καμπάνια αυτή, είναι η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μέσω της απόλυτης διαφάνειας και της λεπτομερούς ενημέρωσης όλων όσων στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Το γεγονός αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό, διότι ενώ στο παρελθόν έχουν δοθεί αρκετά ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια αλλά και ιδιωτικές χορηγίες για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, οι ντόπιοι αλιείς οι οποίοι επωμίζονται τελικά το πραγματικό κόστος αυτού του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, δεν έχουν λάβει ποτέ ούτε 1 ευρώ από τα χρήματα αυτά.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για το Αρχιπέλαγος το νησί των Λειψών είναι μόνο το πιλοτικό ξεκίνημα μιας ευρύτερης και πιο συντονισμένης προσπάθειας και στους άμεσους στόχους μας είναι η ανάπτυξη δράσης σε πολλές μικρές αλιευτικές τοπικές κοινωνίες. Για το λόγο αυτό, συνεχίζουμε την προσπάθεια ανεύρεσης επιπλέον πόρων που θα μας επιτρέψουν να στηρίξουμε περισσότερους ψαράδες στους Λειψούς και σε άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.

Η υποστήριξη όλων μας είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον σκοπό μας αυτό. Σας καλούμε λοιπόν να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια με τη δωρεά σας, η οποία είτε μικρή, είτε μεγάλη, για εμάς είναι πολύτιμη, καθώς μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην εδραίωση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών. Ένα μικρό ποσό από εσάς, έχει την δυνατότητα να επιφέρει μεγάλο αποτέλεσμα καθώς θα ωφελήσει σημαντικά όχι μόνο τα θαλάσσια θηλαστικά και το περιβάλλον, αλλά και τις νησιωτικές και παράκτιες κοινωνίες συνολικά.