Η δράση της Ομάδας Περιβαλλοντικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

Η ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού μας Αποτυπώματος είναι σημαντική προτεραιότητα για το Ινστιτούτο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ. Γι’ αυτό, έχουμε δημιουργήσει την Ομάδα Περιβαλλοντικής Καινοτομίας, η οποία ερευνά τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο και εργάζεται για την υλοποίησή του.

Στην χερσαία βάση μας στην Ικαρία βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος ένας υβριδικός καυστήρας βιοντίζελ και βιομάζας, ο οποίος λειτουργεί με πυρινόξυλο και ξύλα που συλλέγουμε από το κλάδεμα των δέντρων και τον καθαρισμό των δασών. Με αυτόν τον τρόπο, εξοικονομούμε το 80% του ποσού που θα ξοδεύαμε για θέρμανση με τη χρήση συμβατικού καυστήρα.

Η πρόσφατη μετακόμισή μας στη νέα ερευνητική βάση μας, στο Πυθαγόρειο της Σάμου, έδωσε την ευκαιρία στην Ομάδα Περιβαλλοντικής Καινοτομίας όχι μόνο να μελετήσει το κτίριο και να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να γίνει φιλικότερο προς το περιβάλλον, αλλά και να καταγράψει, βήμα προς βήμα, τα αποτελέσματα της κάθε εργασίας.

Οι πρώτες εργασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι η εγκατάσταση ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκών μονάδων. Παράλληλα, συνεχίζεται η παραγωγή Βιοντίζελαπό χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι που συλλέγουμε από μικρά νησιά, το οποίο θα κατέληγε διαφορετικά είτε στη θάλασσα είτε στις αποχετεύσεις. Αυτό θα είχε ως συνέπεια είτε τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, είτε την καταστροφή των δικτύων αποχέτευσης και των μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Άμεσος στόχος αυτής της δράσης είναι καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες μας σε καύσιμα κίνησης, με προτεραιότητα στο ερευνητικό μας σκάφος, του οποίου τον κινητήρα έχουμε ήδη τροποποιήσει κατάλληλα.

Για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, αντικαταστήσαμε τους συμβατικούς λαμπτήρες με LED και τις ενεργοβόρες συσκευές με σύγχρονης τεχνολογίας, χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης (π.χ. ψυγεία Α++, κουζίνα φωταερίου, ηλιακή κουζίνα κα). Η διαφορά ήταν ορατή από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, αφού η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 40%. Η εγκατάσταση των συστημάτων διαδικτυακής παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, μας επιτρέπει πλέον να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Καινοτομίας σταδιακά συνδέει διαδικτυακά σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες τις βάσεις και τους σταθμούς του Αρχιπελάγους στο Αιγαίο.