Λίγο πριν τη δύση του 2008 ο απολογισμός όσον αφορά στις περιπτώσεις εκβρασμών / θανατώσεων θαλάσσιων θηλαστικών, εμφανίζει την τραγική πτυχή του προβλήματος. Για το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου σημειώθηκε αρνητικό ρεκόρ με 45 εκβρασμούς και έκτοτε ο μέσος όρος ανέρχεται σε 10 εκβρασμούς ανά τρίμηνο. Ωστόσο, μετά την ευρεία δημοσιότητα που έλαβε το θέμα την περασμένη άνοιξη, τηρούνται σημαντικές επιφυλάξεις, κυρίως από αλιείς να δηλώσουν τέτοιου είδους περιστατικά, υπό τον φόβο διώξεων και περιορισμών στις αλιευτικές τους πρακτικές.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, το Αρχιπέλαγος έχει διευρύνει από τις αρχές του 2008 το δίκτυο επικοινωνίας τόσο με τους επίσημους αρμόδιους φορείς, πχ. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμεναρχεία και Λιμενικούς σταθμούς, όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, μέσω ενεργών ομάδων πολιτών, συλλόγους και ναυτικούς ομίλους.

Οι κύριες δράσεις της επιστημονικής και ερευνητικής μας ομάδας επικεντρώνονται σε δύο τομείς: στην πρόληψη, μέσω ενημέρωσης – εκπαίδευσης και στην επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τους εκβρασμούς των θαλάσσιων θηλαστικών, η οποία θα συμβάλει μετέπειτα στον σχεδιασμό απαραίτητων πολιτικών προστασίας.

Την τρέχουσα περίοδο, η ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός πολύ χρήσιμου εκπαιδευτικού – ενημερωτικού υλικού, υπό τη μορφή ενός διαδραστικού dvd. Ο εκπαιδευόμενος δεν είναι απλός θεατής – ακροατής, αλλά συμμετέχει, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κατά την παρακολούθηση του dvd, γεγονός που εξασφαλίζει μία πιο άρτια και ταυτόχρονα σύντομη εκπαίδευση.

Ο συγκεκριμένος ψηφιακός δίσκος, ο οποίος συνοδεύεται με αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό σε έντυπη μορφή θα διανεμηθεί  σε όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, προς ενημέρωση και ενίσχυση της εκπαίδευσης του στελεχικού δυναμικού τους.