Η Αναστασία Μήλιου, Υδροβιολόγος, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους, Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας και το δίκτυο OCEAN2012 εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση ενόσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευε την πρότασή της για το επόμενο όργανο που θα διαχειρίζεται τις επιδοτήσεις στην αλιεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Ναυτιλίας (EFMF).

“Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ως μια από τις κυριότερες δυνάμεις πίσω από την υπεραλίευση, και συμπέρανε πως οι δημόσιες επιδοτήσεις την τροφοδοτούν περαιτέρω. Ωστόσο, μια πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής κατέδειξε ότι πολλά κράτη μέλη δεν αξιολογούν καν την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα των αλιευτικών στόλων τους, επιβεβαιώνοντας ότι οι κρατικές επιδοτήσεις δαπανώνται στα τυφλά. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2000 και του 2008, η Ε.Ε. χορήγησε επιδοτήσεις ύψους 33.5 εκατομμυρίων € για τον εκσυγχρονισμό του στόλου αλίευσης ερυθρού τόνου, στόλος ο οποίος στοχεύει στην αλίευση ενός είδους που χαρακτηρίζεται ως απειλούμενο από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).”

“Με την οικονομική κρίση που μαίνεται σε όλη την Ε.Ε., το κοινό δεν μπορεί να αντέξει την τυφλή και αντιπαραγωγική σπατάλη των επιδοτήσεων της Ε.Ε. που αφορούν την αλιεία. Τυχόν μελλοντικές επιδοτήσεις θα πρέπει να στηρίξουν την εξασφάλιση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μία αειφόρο αλιεία.”

– ΤΕΛΟΣ –

  1. Ο κατάλογος των αλιευτικών σκαφών του στόλου αλίευσης τόνου που λαμβάνουν επιδοτήσεις της Ε.Ε. είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fishsubsidy.org/EU/tuna-fleet ενώ ένας κατάλογος των σκαφών που έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις (παράνομη αλιεία) διατίθεται στην http://www.fishsubsidy.org/infringements/. Ακόμα μια λίστα των σκαφών που έλαβαν επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για εκσυγχρονισμό και λίγο αργότερα επιχορηγήσεις για διάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:http://www.fishsubsidy.org/news/features/modernised-then-scrapped/
  2. Λεπτομερής ανάλυση για τις σχετικές με την αλιεία επιδοτήσεις που δόθηκαν από την Ε.Ε. κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2006 εμπεριέχεται στην έκθεση “FIFG 2000-2006 Shadow Evaluation” (Cappell, R., T. Huntingdon και Γ. Macfadyen) η οποία μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pewenvironment.eu/resources/view/id/115178?download=true
  3. Στη διεύθυνση www.fishsubsidy.org περιγράφονται λεπτομερώς οι πληρωμές των αλιευτικών επιδοτήσεων που δόθηκαν υπό την επίβλεψη του παρόντος Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (2007 – 2013) και του Οικονομικού Οργάνου για την Καθοδήγηση της Αλιείας (1994-2006)
  4. Σκέψεις για την περαιτέρω μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: 
http://www.cfp-reformwatch.eu/pdf/reflection_cfp_08_mid.pdf 
  5. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσπάθειες των Κρατών Μελών κατά το 2009 να επιτύχουν βιώσιμη ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0354:FIN:EL:PDF
  6. Το Δίκτυο ΟCEAN2012 είναι μια συμμαχία οργανώσεων αφιερωμένων στη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής έτσι ώστε να σταματήσει η υπεραλίευση, να δοθεί ένα τέλος στις καταστροφικές τακτικές αλίευσης και να γίνεται δίκαιη και ισότιμη χρήση των αποθεμάτων των ψαριών.
Το Δίκτυο OCEAN2012 ξεκίνησε και συντονίστηκε από την Περιβαλλοντική Ομάδα Pew, το τμήμα διατήρησης των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Pew, μιας μη-κυβερνητικής οργάνωσης που εργάζεται για να σταματήσει η υπεραλίευση στους ωκεανούς ανά τον κόσμο.

Η ομάδα διεύθυνσης του Δικτύου OCEAN2012 αποτελείται από τον Συνασπισμό για Δίκαιες Συμφωνίες Αλιείας (Coalition for Fair Fisheries Arrangements), τους Οικολόγους σε Δράση (Ecologistas en Accion), τη Γραμματεία Αλιειών (The Fisheries Secretariat), το ίδρυμα νέων οικονομικών (nef), την Περιβαλλοντική Ομάδα Pew και τις Θάλασσες σε Κίνδυνο (Seas at Risk).


Ολόκληρη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Ναυτιλίας (EFMF) ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Νίκος Καψής, +30 22730 37533, ocean2012@archipelago.gr

Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

Συντονιστής Φορέας του Δικτύου Ocean2012 στην Ελλάδα