Με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι ερευνητές του Αρχιπελάγους παράλληλα με το επιστημονικό τους έργο, αφιερώνουν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για την ανάπτυξη καινοτόμου υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και για την ευαισθητοποίηση των νέων νησιωτών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών του Αιγαίου γενικότερα.

Επειδή όμως οι ανάγκες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες, θεωρήσαμε απαραίτητο να συμβάλλουμε για την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών που ειδικεύονται σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Ρόδο, ξεκινήσαμε τη φετινή άνοιξη σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων πρακτικής άσκησης, που αφορούν στη μελέτη της βιοποικιλότητας και την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος του Αιγαίου. Τα θεωρητικά μαθήματα ολοκληρώθηκαν στα μέσα του Μάρτη από τους ερευνητές του Αρχιπελάγους, Α. Μήλιου και Θ. Τσιμπίδη, ενώ κατά τους μήνες Μάιο και Ιούλιο θα υλοποιηθούν εφαρμοσμενα μαθήματα πρακτικής άσκησης στην Ικαρία, την Πάτμο και τις γύρω νησίδες.

Για την υλοποίηση αυτής της πρακτικής άσκησης, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους, προσφέρουν όπως πάντα εθελοντικά την εργασία τους. Ελπίζουμε ότι με την προσφορά μας αυτή, θα συμβάλλουμε στη βελτίωση του επιπέδου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.