Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Αρχιπελάγους με ερευνητές του πανεπιστημίου Plymouth της Αγγλίας για την προστασία, αποκατάσταση και διατήρηση του μεγαλύτερου οικοτόπου Αριάς (Quercus ilex) της ΒΑ Μεσόγειου, του αρχαίου Δρυοδάσους του Ράντη.
Η έρευνα αυτή περιελάμβανε όλο το Δάσος και όχι μόνο αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα αναφορικά με:

• τα διάφορα ενδιαιτήματα που συνυπάρχουν στο Δάσος,
• την παρουσία Άριου (Quercus ilex), Κουμαριάς (Arbutus unedo), και Γλυστροκουμαριάς (Arbutus andrachne),
• την πυκνότητα των παραπάνω δέντρων,
• την ηλικιακή κατανομή αυτών μέσα στο Δάσος,• την παρουσία θηλαστικών και πτηνών,
• την παρουσία βρύων, λειχήνων, και γενικότερα μυκήτων στους κορμούς των δέντρων,
• την παρουσία μικροπανίδας στους κορμούς, κυρίως του Άριου,
• την ανθρώπινη παρέμβαση και,
• την υπερβόσκηση.

Επιπλέον, το Αρχιπέλαγος πραγματοποιεί αφιλοκερδώς δράσεις προστασίας, όπως η δημιουργία φυτώριου με Άριους στην ερευνητική του βάση, στην Ικαρία. Αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη υποβοήθησης του Δάσους ως προς την αναγέννηση του, έχουν φυτευτεί πάνω από 1000 σπόροι.

Η μελέτη του Δάσους και η προσπάθεια για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης περιβαλλοντικής προστασίας συνεχίζεται από την ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους. Στο έργο αυτό συνεπικουρεί ήδη, νέα ομάδα ερευνητών από το Βέλγιο, την Αγγλία και την Ελβετία.