Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και αυτόν τον χειμώνα οι δραστηριότητες της πολυεθνικούς ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους.
Στο χερσαίο κομμάτι το «Αρχιπέλαγος, ΙΘΑΠΕΑ» συνεχίζει να διεκπεραιώνει αφιλοκερδώς έρευνες με στόχο την προστασία και διατήρηση του δάσους του Ράντη, στην Ικαρία (βλ. σχετικό δημοσίευμα του Έθνους).

Σε αυτό το πλαίσιο ερευνητές της Οργάνωσης, καθώς και ομάδα βιολόγων, περιβαλλοντολόγων και δασολόγων από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο Plymouth της Αγγλίας εργάζονται καθημερινά με στόχο την αξιολόγηση και καταγραφή των παραγόντων που συντελούν στην υποβάθμιση του δάσους.

Για την εξέταση όλων των συνιστωσών υποβάθμισης γίνεται καταρχήν λεπτομερής χαρτογράφηση του δάσους με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), ενώ παράλληλα γίνεται ηλικιακή κατανομή των ειδών. Έχει γίνει διαχωρισμός του δάσους σε ζώνες με κριτήριο τις επιμέρους ιδιαιτερότητες (παραποτάμια ζώνη, ζώνη αρχαίου δρυοδάσους, ζώνη κατεστραμμένων εκτάσεων από πυρκαγιές και ζώνη με ευρεία υπερβόσκηση). Εν συνεχεία, εκτιμάται η υφιστάμενη κατάσταση της κάθε ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα μελετάται η πυκνότητα και το ποσοστό υποβάθμισης των ειδών, με λεπτομερή ανάλυση του κάθε ατόμου, καθώς επίσης ο ρυθμός αναπαραγωγής και αναγέννησης των σπόρων. Πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια που καταβάλουν οι ερευνητές του Αρχιπελάγους αποτελεί η χρήση των πληροφοριών για τη δασική εξέλιξη των ειδών που παρέχουν τεχνικές της μεσογειακής δενδρολογίας, όπως η δενδροχρονολογία και η δενδροκλιματολογία.

Οι κυρίαρχες πηγές υποβάθμισης που έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται είναι η υπερβόσκηση εριφίων, η φυτοπαθογένεια του κυρίαρχου είδους Άριους, ηλικίας άνω των 500 ετών (τοπική ονομασία του δρυ Quercus ilex – προστατευόμενο είδος της Οδηγίας 92/43 Παρ. Ι, κωδ: 9340), καθώς και η ανθρωπογενής παρέμβαση.

Η εκτίμηση αυτών των παραγόντων με την αρωγή των προαναφερθέντων επιστημονικών και ερευνητικών εργαλείων θα προσδώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να συμπεριληφθεί το αρχαίο δρυοδάσος του Ράντη στα «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης» (Ν. 996/71) και να χαρακτηριστεί όσον αφορά στην προστασία του, με βάση τον Ν.1650/86 (ΦΕΚ Α 160 19861016) ως «Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης».

Για αυτό τον σκοπό βρίσκονται εν τη γενέσει τους συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.