Τα τελευταία χρόνια οι παραλίες, τόσο στα νησιά του αν. Αιγαίου όσο και στα τουρκικά παράλια, είναι ολοένα και πιο δύσκολο να προσεγγιστούν από τις θαλάσσιες χελώνες που θέλουν να γεννήσουν εκεί τα αυγά τους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες παραλίες έχουν καταληφθεί από ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ και συχνά διαθέτουν και ιδιαίτερα έντονη φωταγώγηση.

Έτσι, έχει ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος, με ενδεικτικό παράδειγμα το συχνό «θωράκισμα» των παραλιών προκειμένου να προφυλαχθούν από τις συχνές πλέον εξάρσεις των μεδουσών.

Παράλληλα υπάρχει ανησυχητική μείωση στους πληθυσμούς της θαλάσσιας χελώνας, που είναι κύριος θηρευτής των μεδουσών.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η αυξανόμενη τάση των θαλάσσιων χελωνών να προσεγγίζουν ακατάλληλες παραλίες ωοτοκίας, όπου οι νεοσσοί έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης.

Οι θαλάσσιοι ερευνητές του Αρχιπελάγους μαζί με ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών ανά το Αιγαίο, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια προκείμενου να προστατεύσουμε και να καλύψουμε τις διάσπαρτες φωλιές των θαλάσσιων χελωνών στα νησιά του Αιγαίου.

Καθώς διαμορφώνουμε ένα ολοένα και πιο αφιλόξενο περιβάλλον για την άγρια ζωή, ζητάμε και τη δική σας αυξημένη παρατηρητικότητα και προσοχή!

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια, συνδρομή και πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη.

Πληροφορίες: info@archipelago.gr, 22730-61191