Στο πλαίσιο της διαμεσογειακής δράσης “Landcare”, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με οκτώ πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξειδικευμένους ερευνητικούς φορείς από χώρες της Νότιας Ευρώπης, μελετούν τρόπους αποκατάστασης του υποβαθμισμένου ή διαβρωμένου εδάφους στις ευάλωτες περιοχές. Στους συνεργαζόμενους φορείς από την Ελλάδα είναι επίσης το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές διαφορετικές περιοχές και οικότοποι στη Μεσόγειο απειλούνται ή υποβαθμίζονται από ποικίλους παράγοντες όπως η διάβρωση, η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές. Αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία , η αλιεία και ο τουρισμός, καθώς και την προμήθεια ζωτικών αγαθών (πόσιμο νερό και τροφή).

[metaslider id=26348]

Το Landcare αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να δοθούν πρακτικές λύσεις σε καίρια προβλήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση του εδάφους. Στην παρούσα φάση, οι έρευνες του Αρχιπελάγους επικεντρώνονται στην παρακολούθηση της τρωτότητας και του ρυθμού αποκατάστασης εδαφών που έχουν υποστεί πρόσφατες καταστροφές από πυρκαγιά. Προτεραιότητα μας είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης στα νησιά του αν. Αιγαίου, μιας και η ανθρωπογενής επιβάρυνση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές απ’ αυτές τις περιοχές, φαίνεται ως μη αναστρέψιμη για το γόνιμο έδαφος που χρειάστηκε πολλούς αιώνες για να σχηματιστεί.