Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μαθητών στο οποίο συμμετείχε για έβδομη συνεχή χρονιά 20-μελής ομάδα μαθητών από το τεχνικό Λύκειο Otrokovice της Τσεχίας.

113

Οι μαθητές αυτοί που έχουν εξειδίκευση στον κλάδο της Χημείας και πρόκειται να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα αυτό, εργάστηκαν για τρείς εβδομάδες κοντά στους ερευνητές του Αρχιπελάγους αποκτώντας πολυάριθμες γνώσεις και δεξιότητες που θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στις μετέπειτα σπουδές τους. Το σχολείο αυτό είναι ένα από τα 25 σχολεία και τους 400 περίπου μαθητές από όλο τον κόσμο που θα λάβουν μέρος το 2016 σε ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις του Αρχιπελάγους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.