Παρ’όλες τις δύσκολες συνθήκες, στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος προσαρμόζουμε, σύμφωνα με τους περιορισμούς, τη δράση για την υπεράσπιση της βιοποικιλότητας των θαλασσών μας. Οι ερευνητές στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, συνεχίζουν τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας και παράκτιων οικοτόπων με τη χρήση καγιάκ.
Σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο West of England Bristol έχουμε αναπτύξει μια πρωτοπόρο μεθοδολογία χαρτογράφησης των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας με τη χρήση καγιάκ εξοπλισμένα με φορητά σόναρ. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε συνδυαστική ανάλυση με δεδομένα από drone και δορυφορικές εικόνες χρησιμοποιούνται για την δημιουργία λεπτομερών χαρτών που απεικονίζουν τους θαλάσσιους οικοτόπους και την κατανομή των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας
Έχοντας αναπτύξει όλους τους σχετικούς κώδικες και τα πρωτόκολλα και έχοντας εξελίξει το χρησιμοποιούμενο λογισμικό για την συγκεκριμένη μεθοδολογία, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει βραβευτεί διεθνώς για την αποτελεσματικότητα και την εγκυρότητά της καθώς και το χαμηλό κόστος της. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση επιστημόνων από χώρες της Βορείου Αφρικής σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεσόγειο (UNEP/MAP – SPA/RAC), ενώ κάθε χρόνο το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος εκπαιδεύει στην τεχνική αυτή μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και του κόσμου.
Χωρίς λεπτομερείς χάρτες που απεικονίζουν την ακριβή θέση και έκταση των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της.
Συνεπώς, η δουλειά των ερευνητών του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος συμβάλλει στην κάλυψη των πολυάριθμων κενών, με στόχο να προστατευθούν τα «δάση» των θαλασσών μας προτού είναι πολύ αργά.