Στα τέλη Αυγούστου μέλη της ερευνητικής ομάδας του Αρχιπελάγους βρέθηκαν στο Δήμο Μαραθοκάμπου όπου πραγματοποίησαν συνάντηση ομάδας εργασίας με τον Νομάρχη Σάμου, τον Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού συμβουλίου Μαραθοκάμπου και με φορείς της τοπικής κοινωνίας (εκπροσώπους αλιευτικών φορέων και λοιπές ομάδες πολιτών) με αφορμή τη δράση βιολογικής χαρτογράφησης την νοτιοδυτικής Σάμου για τον καθορισμό αλιευτικών πεδίων.

Σκοπός της δράσης είναι η καταγραφή των θαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας καθώς και των υφάλων ασβεστολιθικών ροδοφυκών και η μετέπειτα ένταξη της περιοχής σε καθεστώς αειφορικής αλιευτικής διαχείρισης. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δράση προήλθε από την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μπροστά στο φάσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν τα τελευταία έτη οι θαλάσσιοι βιότοποι, γεγονός που έχει σημαντικές προεκτάσεις και στη τοπική οικονομία, λόγω της δραστικής μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων.

Οι προσπάθειες που στηρίζονται σε πρωτοβουλίες πολιτών και δεν εντάσσονται σε προθέσεις κρατικών ή άλλων ανεπίσημων, και συχνά υποκινούμενων φορέων αξίζουν σίγουρα της προσοχής όλων μας καθότι αποδεικνύουν πως για το τελεσφόρο ενός εγχειρήματος, η εξάρτηση από τρίτους δεν αποτελεί sine qua non προϋπόθεση.