Μία από τις τεχνικές χαρτογράφησης θαλάσσιων οικοτόπων που χρησιμοποιούν οι ερευνητές του Αρχιπελάγους αξιοποιεί ως μέσο τα kayak, εξοπλισμένα με ερευνητικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, όπως τα structure scanner βυθού και οι υποβρύχιες κάμερες- δειγματολήπτες, που με δίκτυο wi-fi επιτρέπουν το διαμοιρασμό σήματος και δεδομένων στα tablet των ερευνητών. Έτσι διευκολύνεται η συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στους ερευνητές που βρίσκονται σε διαφορετικά kayak.
Στόχος αυτής της έρευνας είναι να συμβάλλει στη χαρτογράφηση των λιβαδιών Ποσειδωνίας και την υποβρύχια καταγραφή της βιοποικιλότητας των λιβαδιών, μέσα από δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση σε πολλά σημεία του αν. Αιγαίου. Έτσι εκτιμάται η βιοποικιλότητα αυτών των σημαντικών οικοτόπων, ενώ παράλληλα καταγράφεται η καταστροφή που έχει προκληθεί στο βυθό από ανθρωπογενείς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό συνδυάζουμε στοιχεία που συλλέγουμε από τα κανό καγιάκ, με άλλα δεδομένα που συγκεντρώνουμε με τα ερευνητικά μας σκάφη και με πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Αξιοσημείωτο είναι το έντονο ενδιαφέρον, πολλών ερευνητών και πανεπιστημίων από διάφορα μέρη του κόσμου, για την παρακολούθηση και εκπαίδευση τους πάνω σε αυτή την καινοτόμα τεχνική χαρτογράφησης, η οποία συνδυάζει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και πολύ χαμηλό κόστος.