Ανοιχτή Θέση για Διδακτορικό με υποτροφία με θέμα «Ανάπτυξη Οικολογικών Λύσεων για την Αντιμετώπιση της Πλαστικής Ρύπανσης» από το University of Plymouth της Αγγλίας σε συνεργασία με το University of East Anglia (UEA) και με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»

Το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» ανακοινώνει τη συνεργασία του με την ARIES Partnership, προκηρύσσοντας μια θέση υποψήφιου/ας διδάκτορα με θέμα «Ανάπτυξη Οικολογικών Λύσεων για την Αντιμετώπιση της Πλαστικής Ρύπανσης». Το διδακτορικό θα αξιολογήσει διάφορες μεθόδους βιοαποκατάστασης και την πιθανή αξιοποίησή τους για τη μείωση της εισροής μικροπλαστικών στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας θα ενταχθεί στην ερευνητική ομάδα μικροπλαστικών στο Plymouth Marine Laboratory και θα συνεργαστεί με το University of East Anglia και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις στο: https://www.aries-dtp.ac.uk/studentships/cole/