Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, συμμετείχε στην ημερίδα «Ανάπτυξη από τη Θάλασσα: Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Τσιμπίδης– Διευθυντής του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, παρουσίασε τους κύριους παράγοντες απειλής για τις θάλασσες μας, που συχνά προέρχονται από μορφές «ανάπτυξης» που συμβάλλουν στην υποβάθμιση των ελληνικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των αλιευτικών πόρων. Παράλληλα αναφέρθηκε και σε θετικές πρακτικές και παραδείγματα που εφαρμόζει και δρομολογεί το Αρχιπέλαγος, για το πώς η ανάπτυξη μπορεί να συμπορεύεται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ένα από τα θετικά παραδείγματα αποτελεί η πειραματική ανάπτυξη των αειφόρων αγκυροβολίων που προστατεύουν τα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ παράλληλα προσφέρουν μία νέα ποιοτική προσέγγιση στον τουρισμό με σκάφη αναψυχής.