Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, η ομάδα αλιευτικής έρευνας του Αρχιπελάγους βρίσκεται σε στενή και καθημερινή συνεργασία με τους ψαράδες των Λειψών και τον αλιευτικό τους σύλλογο, καθώς από κοινού, προετοιμάζουμε ένα καινοτόμο σχέδιο συν-διαχείρισης της αλιείας, στο οποίο οι ψαράδες θα έχουν ενεργό ρόλο. Για το σκοπό αυτό, συλλέγουμε καθημερινά δεδομένα για την αλιευτική παραγωγή, αλλά και την κατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Αυτή η κοινή, αυτοχρηματοδοτούμενη προσπάθεια, αποτελεί ένα παράδειγμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε επιστήμονες και την τοπική κοινωνία, με μοναδικό στόχο να δοθεί ένα τέλος στο άδειασμα των θαλασσών μας.

Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις εξ’ ουρανού, από τους πολιτικούς, ούτε από τους οικολογίζοντες. Πέρασαν δεκαετίες, συζητώντας μονότονα τα προβλήματα, χωρίς να κάνουμε κάτι για τη λύση τους. Σπαταλήθηκαν εκατομμύρια για το περιβάλλον και την αλιεία – κυρίως μέσα στις πόλεις, χωρίς να φτάσει ούτε 1 € στους πραγματικούς τελικούς αποδέκτες – τις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα τη σημερινή τραγική κατάσταση της αλιείας και των αλιέων.