Ο «Mini Explorer» είναι ένα αυτόνομο ρομποτικό σκάφος – δημιούργημα της συνεργασίας ανάμεσα στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος με την ελληνική εταιρεία Aigaio RCB, το οποίο αποκτήθηκε μέσω αυτοχρηματοδότησης. Ως εργαλείο πολυεπίπεδης καταγραφής δεδομένων στα θαλάσσια οικοσυστήματα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για αυτή την περίοδο που δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σκαφών στη θάλασσα.

Με 6 ώρες αυτονομία μπαταρίας και την ικανότητα να φέρει μεγάλο ωφέλιμο φορτίο, ο «Mini Explorer» επιτρέπει την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού αισθητήρων όπως sonar, υδρόφωνο, κάμερες, κ.α.. Με τη χρήση τηλεμετρίας ή με αυτόνομο χειρισμό, μπορεί να φέρει εις πέρας τη συλλογή δεδομένων σε δύσκολες περιοχές όπου τα συμβατικά σκάφη δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Επίσης είναι εξοπλισμένο με sonar αποφυγής εμποδίων, αποτρέποντας αυτόματα τη σύγκρουση με βράχια, σημαδούρες κλπ, καθώς και με κάμερες πλώρης και πρύμνης που μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα και ήχο στο σταθμό βάσης.

Ο «Mini Explorer» ενσωματώνει πάρα πολλές τεχνολογίες, ενώ παράλληλα αποτελεί άλλη μία απόδειξη ότι στην Ελλάδα έχουμε τους ανθρώπους και την τεχνογνωσία για να κατασκευάσουμε υψηλή τεχνολογία και καινοτομία. Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου σκάφους δεν είναι μόνο το πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αντίστοιχα σκάφη που θα μπορούσαν να αγοραστούν από τη διεθνή αγορά, αλλά και το γεγονός ότι οι διαδικασίες επισκευής αλλά και εξέλιξης του (έτσι ώστε να μπορεί να καταγράφει ολοένα και περισσότερες κατηγορίες δεδομένων), μπορούν να γίνονται στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποφεύγοντας τις πολύμηνες καθυστερήσεις αποστολής αντιστοιχών εργαλείων για επισκευή ή αναβάθμιση στο εξωτερικό.

Είναι καιρός στην Ελλάδα να πιστέψουμε στις πραγματικές μας δυνατότητες, να διεκδικήσουμε τη θέση που θα μπορούσαμε να έχουμε ως χώρα στη διεθνή αγορά υψηλής τεχνολογίας και να πάψουμε να έχουμε μόνο το ρόλο του θεατή και καταναλωτή.