Παρ’ όλο που οι θάλασσές μας είναι από τις πιο πλούσιες στην Ευρώπη, η υπεραλίευση και οι αλιευτικές πρακτικές όπως το ψάρεμα με μηχανότρατες και δυναμίτη έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματά μας σε ψάρια. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον της χώρας μας αλλά και την οικονομία της. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων μόνο σε 43 περιοχές της Ευρώπης θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.

«Η Ε.Ε. έχει τα μεγαλύτερα και κάποια από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία στον κόσμο αλλά έχουμε αποτύχει να τα διαχειριστούμε υπεύθυνα. Για να ικανοποιήσουμε την όρεξή μας για θαλασσινά, υπεραλιεύουμε πλέον και σε άλλα μέρη του κόσμου», δήλωσε η Αναστασία Μήλιου Υδροβιολόγος, συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους,  Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας και μέλος του OCEAN2012. «Για να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική τάση, πρέπει να αποκαταστήσουμε την υγεία του θαλάσσιου οικοσυστήματός μας και να αρχίσουμε όλοι να καταναλώνουμε υπεύθυνα και ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα».

«Η αναφορά τονίζει ότι εάν θέλουμε βιώσιμα θαλασσινά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ιθύνοντες θα θεσπίσουν μια υπεύθυνη αλιευτική πολιτική. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας αντί να εισάγει ολοένα αυξανόμενες ποσότητες ψαριών, προωθώντας την υπεραλίευση».

Με αφορμή την «Ημέρα Εξάντλησης Εγχώριων Ψαριών» (Fish Dependence Day), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ενημερώνει τους καταναλωτές στην Ελλάδα σχετικά με τις βιώσιμες επιλογές τους στην κατανάλωση θαλασσινών. Για τον σκοπό αυτόν δημιούργησε  το smart phone application Fish4Life, το οποίο διατίθεται δωρεάν στο AppStore, για iPhone, και στο GooglePlay, για Android.

1.Το new economics foundation (nef) είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης και δράσης που εμπνέει και παρουσιάζει μορφές πραγματικής οικονομικής ευημερίας. Σκοπός του είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής προωθώντας καινοτόμες λύσεις για οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

2. Το Δίκτυο OCEAN2012 είναι μια συμμαχία οργανώσεων που εργάζονται εντατικά για την ουσιαστική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής, με στόχο να σταματήσει η υπεραλίευση των θαλασσών, να δοθεί ένα τέλος στις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές και να εξασφαλισθεί η κοινωνική δίκαιη και ισότιμη χρήση των υγειών ιχθυαποθεμάτων.