Αυτή η σημαντική δράση ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα έπειτα από προεργασία ενός χρόνου, από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου | University Of Cyprus, το Πανεπιστημίου Oviedo Ισπανίας Oviedo University, τα Πανεπιστήμια Terengganu και Universiti Kebangsaan Malaysia – UKM, καθώς και το πανεπιστήμιο Andhra και το SAL Institute of Technology and Engineering Research, Ahmedabad
της Ινδίας.
Μέσα από τη δράση αυτή θα εξοπλιστούν πλήρως 4 νέα εργαστήρια– Marine Monitoring Labs – που θα στοχεύουν μεταξύ άλλων στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην εκτίμηση της έκτασης της πλαστικής ρύπανσης, σε αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές περιοχές του Ινδικού Ωκεανού.
Καθώς οι παράγοντες που απειλούν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι κοινοί στις θάλασσες και τους ωκεανούς ανά τον πλανήτη, μέσα από αυτή την καινοτόμο δράση στοχεύουμε στην ευρεία διάδοση της τεχνογνωσίας για την παρακολούθηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αλλά και για στην ανάπτυξη συνεργειών για την προστασία των θαλασσών.
Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει αποκτήσει εδώ και 15 χρόνια τεχνογνωσία και εξειδίκευση στη δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων πεδίου και έχει αναπτύξει πρωτόκολλα και τεχνικό εξοπλισμό χαμηλού κόστους και υψηλής επιστημονικής αξίας, έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμες τεκμηριωμένες σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Φέρνοντας όλη αυτή την γνώση και εμπειρία σε αυτή τη δράση, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό των Marine Monitoring Labs καθώς και την εκπαίδευση επιστημόνων και ερευνητών από την Ινδία και τη Μαλαισία οι οποίοι θα αναλάβουν τη λειτουργία των εργαστηρίων.
Η συνεργασία των παραπάνω φορέων στοχεύει στην μακροπρόθεσμη παρακολούθηση αυτών και άλλων αντίστοιχων σημαντικών θαλάσσιων περιοχών, και στην κατανόηση του πώς αλλάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα ως αποτέλεσμα της ανθρωπογενούς πίεσης και της κλιματικής αλλαγής, που φυσικά και αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη δραστηριότητα.