Σήμερα, η 19η Παγκόσμια Διάσκεψη για τα Θαλάσσια Θηλαστικά https://www.wmmconference.org/ ξεκίνησε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας με θέμα “Μαζί για την Επιστήμη και τη Διατήρηση”. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για τα θαλάσσια θηλαστικά με τη συμμετοχή συμμετεχόντων από περισσότερες από 95 διαφορετικές χώρες του κόσμου.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Διατήρησης του Αρχιπελάγους συμμετέχει σε αυτή τη διάσκεψη με τη συμμετοχή 3 επιστημόνων και 2 συνεργατών, οι οποίοι παρουσιάζουν 4 επιστημονικές συνεισφορές:
– Χρήση ενδιαιτημάτων και μελέτη συμπεριφοράς της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus)
– Μια οικονομικά αποδοτική τυποποιημένη μεθοδολογία για την ανάλυση των μικροπλαστικών: Μελέτη περίπτωσης κητοειδών και μεσογειακών φώκιας που έχουν κολλήσει στις ακτές του ανατολικού Αιγαίου,
– Εκτίμηση της οικολογικής διατροφής των κητοειδών και των μεσογειακών φώκιας που έχουν κολλήσει στις ακτές του Ανατολικού Αιγαίου
– Μια εναλλακτική λύση για τις αιχμάλωτες εκδηλώσεις κητοειδών στη Μεσόγειο: Το Θαλάσσιο Ζωό του Αιγαίου.

Καθώς η αυξανόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είναι τοπικό, αλλά παγκόσμιο πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ εξειδικευμένων οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Ενώ καλύπτονται τα μεγάλα κενά γνώσης που συνδέονται με αυτά τα ειδικά θαλάσσια είδη και οι παράγοντες που τους απειλούν, είναι σημαντικό να συνδυάζονται με δράσεις διατήρησης που αποφέρουν αποτελεσματικά αποτελέσματα διατήρησης και δεν είναι απλώς μια ακόμη επικοινωνιακή ή γραφειοκρατική προσέγγιση.