Μapping of Posidonia oceanica using a Drone

Posidonia oceanica is an endemic seagrass species in the Mediterranean Sea. It has a key ecological role and many impacts on its ecosystem. Its role in fisheries production and in sediment stabilization are well-known. In fact, seagrass meadows provide habitats for a number of threatened species. However, throughout the Mediterranean these meadows are declining at
Στο πρόσφατο συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «Ocean Conference», το οποίο έλαβε χώρο στις αρχές Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συμμετείχε στη  Διεθνή Έκκληση Περιβαλλοντικών Φορέων προς τον ΟΗΕ για την Παύση των Εξορύξεων σε Βαθιά Νερά. Αυτή η κοινή δήλωση προς τον ΟΗΕ η οποία ήταν πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Seas At

Posidonia oceanica Mapping

Posidonia oceanica is an aquatic flowering plant endemic to the Mediterranean, instrumental in providing habitats and nursery grounds to a diverse array of species in the area. Although the seagrass is imperative to ecosystem health, conservation efforts have not mirrored this: Posidonia oceanica’s status is only listed as “least concern” in the IUCN Red List