Η ιδιαίτερα σημαντική βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων που βρίσκονται στα βαθιά νερά είναι ελάχιστα γνωστή, σε διαρκή, όμως, κίνδυνο εξαιτίας των αυξανόμενων ανθρωπογενών πιέσεων. Η προσέγγιση και καταγραφή οικοσυστημάτων σε μεγάλα βάθη είναι δύσκολο εγχείρημα. Ήδη, όμως, σε προηγούμενες πιλοτικές αποστολές καταγράψαμε περισσότερα από 250 είδη σε μία έκταση μόλις 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με σύγχρονο ερευνητικό

Microplastics Research at Archipelagos

Microplastics found under microscope analysis in the facilities of Archipelago Institute. Microplastics are anthropogenic pollutants that enter the water column in two different ways: either as primary sources, known as nurdles or pellets, or as secondary sources from larger plastics fragmented by sun, wind and water forces. These particles measure up to 5mm and are

Turtle Stranding Events in the Mediterranean

Here at Archipelagos we have a stranding response program put in place in order to deal with both live and dead strandings. When a live stranding is reported, the team administer first aid to the animal if required. The turtle is then either returned straight back to the water or brought back to the base

Assessing the Seagrass Health in the Aegean Islands

Posidonia oceanica is a seagrass species that grows in dense meadows or along channels in the sandy parts of the Mediterranean Sea and is usually found at depths between 1–35 m, depending on the water clarity. This species is exclusively found in the Mediterranean Sea, occupying an area of about 3% of the basin. This
Seagrass meadows are considered to be a crucial coastal ecosystem at global scale which contribute, alongside mangroves and tidal marshes, to ‘Blue Carbon’ storage. These coastal ecosystems through the process of photosynthesis sequester (capture) and store large quantities of carbon within the plants themselves and the underlying sediment layer. In fact, seagrass in some cases can
The endemic Mediterranean Pinna nobilis (Fig. 1) is one of the largest bivalves of the world reaching heights up to 120cm, and found in depths up to 60m. It is partially buried in soft sediment and tends to shelter itself on the edge of seagrass meadows. As an “Endangered Species” it is under protection, according

The Mykali Bay Monk Seal Project

The Mediterranean Monk seal (Monachus monachus; Figure 1), is currently considered to be facing a ‘very high risk of extinction’. According to the IUCN, it is the most endangered Pinniped species in the world, with less than 600-700 individuals left, of which 300-400 in Greece. Mykali Bay is a rocky beach in the south-eastern side
PRESENTING THE GLOBAL PROBLEM OF MICROPLASTICS POLLUTION AT THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL & HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT. Eleonora Faraggiana, [email protected] Archipelagos Institute of Marine Conservation, P.O. Box 42 Pythagorio 83 103 Samos (Greece) Context During the 6th International Conference on Industrial & HazardousWaste Management, taking place in Chania (Crete) between 4th – 7th September 2018,
Ολοκληρώθηκε στα Χανιά το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, όπου το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συμμετείχε με 3 επιστήμονες και ερευνητές που παρουσίασαν 4 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος Αναστασία Μήλιου, προέδρευσε της συνεδρίας με θέμα «Θαλάσσια Ρύπανση», η οποία επικεντρώθηκε στην ανάλυση του υψηλού ρίσκου θαλάσσιου ατυχήματος

Microplastics research

Introduction Microplastics are tiny pieces of plastics up to 5mm in size, anything bigger is considered a macroplastic. Since their invention in the 1950s plastics have been polluting our oceans and waterways. Big pieces of plastic in the oceans are broken down by phytodegradation, photodegradation (through plants or light) or weathering processes in the sea