Φώκιες

Είδη

Monachus monachus

Monachus monachus_IllustrationΜήκος:

2-3 μέτρα

Βάρος:

300 – 350 κιλά

Διάρκεια ζωής:

>45 έτη

Διατροφικές συνήθειες:

Βενθοπελαγικά ψάρια και κεφαλόποδα.

Περιβάλλον:

Παράκτιο είδος, παρατηρείται κοντά σε ακατοίκιτες βραχονησίδες και βραχώδεις ακτές (περιοχές που πλησιάζεις δύσκολα).

Ξεχωριστά χαρακτηρηστικά:

Το μεγαλύτερο μέρος του είδους είναι σκούρο καφέ από πάνω και πιο θαμπό στην κάτω μεριά.

Τάσης πληθυσμού:

Το είδος χαρακτηρίζεται ώς ‘’απειλούμενο’’ από την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κόκκινη Λίστα της IUCN (παγκοσμίως). Είναι ένα απο τα πιο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο, ο συνολικός πληθησμός εκτιμάται στα 350 – 450 άτομα στην Μεσόγειο. Παρόλο που τα νερά γύρω από την Τουρκία και την Ελλάδα αποτελούν το τελευταίο καταφύγειο του είδους, έρευνες προτείνουν πως μόνο 200 άτομα έχουν παραμείνει σε αυτά.

Κύριες απειλές:

H καταστροφήτωνοικοτόπων, η ηθελημένη θανάτωση και η υπεραλίευση.

Στιςθάλασσες όπου η αλιεία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, λόγω κακήςδιαχείρισης και καταστροφικές παράνομες πρακτικές, οι αλιείςμικρήςκλίμακας και οιφώκιες παίζουνενάντια ο ένας στονάλλον, καθώς αναζητούν και οιδύοτουςμειωμένους αριθμούς ψαριών.Οι ψαράδεςμερικέςφορέςυφίστανται ζημίεςως αποτέλεσμα τωνφωκών που βλάπτεουν τα δίχτυα τους και κυνηγούντα αλιεύματάτους.Η σύγκρουση αυτήσυχνάοδηγείστονθάνατοτωνφωκών.Μια ολοκληρωμένη προσέγγισηγια την προστασία τωνειδών από τηνεξαφάνισητουςστηΜεσόγειο.Παράκτιες και αλιευτικέςκοινότητες πρέπει να εργαστούν από κοινούμετους επιστήμονεςγια να δημιουργήσουνένα αποτελεσματικόσύστημα διαχείρισης.

Κατάσταση:

Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR)

TOP