Φώκιες

Είδη

Monachus monachus

Monachus monachus_IllustrationΜήκος:

2-3 μέτρα

Βάρος:

300 – 350 κιλά

Διάρκεια ζωής:

>45 έτη

Διατροφικές συνήθειες:

Βενθοπελαγικά ψάρια και κεφαλόποδα.

Περιβάλλον:

Παράκτιο είδος, παρατηρείται κοντά σε ακατοίκιτες βραχονησίδες και βραχώδεις ακτές (περιοχές που πλησιάζεις δύσκολα).

Ξεχωριστά χαρακτηρηστικά:

Το μεγαλύτερο μέρος του είδους είναι σκούρο καφέ από πάνω και πιο θαμπό στην κάτω μεριά.

Τάσης πληθυσμού:

Το είδος χαρακτηρίζεται ώς ‘’απειλούμενο’’ από την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κόκκινη Λίστα της IUCN (παγκοσμίως). Είναι ένα απο τα πιο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο, ο συνολικός πληθησμός εκτιμάται στα 350 – 450 άτομα στην Μεσόγειο. Παρόλο που τα νερά γύρω από την Τουρκία και την Ελλάδα αποτελούν το τελευταίο καταφύγειο του είδους, έρευνες προτείνουν πως μόνο 200 άτομα έχουν παραμείνει σε αυτά.

Κύριες απειλές:

H καταστροφή των οικοτόπων, η ηθελημένη θανάτωση και η υπεραλίευση.

Στις θάλασσες όπου η αλιεία είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, λόγω κακής διαχείρισης και καταστροφικές παράνομες πρακτικές, οι αλιείς μικρής κλίμακας και οι φώκιες παίζουν ενάντια ο ένας στον άλλον, καθώς αναζητούν και οι δύο τους μειωμένους αριθμούς ψαριών.Οι ψαράδες μερικές φορές υφίστανται ζημίες ως αποτέλεσμα των φωκών που βλάπτουν τα δίχτυα τους και κυνηγούν τα αλιεύματά τους.Η σύγκρουση αυτή συχνά οδηγεί στον θάνατο των φωκών.Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία των ειδών από την εξαφάνιση τους στη Μεσόγειο.Παράκτιες και αλιευτικές κοινότητες πρέπει να εργαστούν από κοινού με τους επιστήμονες για να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης.

Κατάσταση:

Κρισίμως κινδυνεύοντα (CR)

TOP