Ερευνητικές Αποστολές για Φοιτητές και Μαθητές

Το Αρχιπέλαγος προσφέρεισε πανεπιστήμια και σχολεία από ολόκληροτοκόσμοτηνευκαιρία να ενταχθούνστιςδράσειςέρευνας και περιβαλλοντικήςπροστασίας πουεκτελεί. Είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικήεμπειρία, καθώςεργάζονται σεενεξελίξειδράσεις πουσχετίζονται μετην προστασία τηςφύσης. Εάντο πανεπιστήμιο ή τοσχολείο σας ενδιαφέρεται να συνεργαστείμετοΑρχιπέλαγος, μπορούμε να σχεδιάσουμεένα πρόγραμμα εκπαίδευσηςπεδίου με βάση τα ενδιαφέροντα και επίπεδο γνώσεωντωνφοιτητών/μαθητών σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ερευνητικές Αποστολές για Φοιτητές και Μαθητές

Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος συνεργάζεται με το διεθνή οργανισμό Operation Wallacea και από κοινού διοργανώνουμε ερευνητικές αποστολές και field courses στον τομέα της εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής έρευνας στην περιοχή του αν. Αιγαίου. Σε αυτές τις ερευνητικές αποστολές συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 200 φοιτητές, ακαδημαϊκοί, καθηγητές και μαθητές από όλο τον κόσμο (ΗΠΑ, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία, Βρετανία, Ελβετία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ινδία, Ιορδανία και Χονγκ Κόνγκ).

Διδακτέα Πανεπιστημιακά Μαθήματα Πεδίου / Προγράμματα Σπουδών στο Εξωτερικό

Από το 2007, τοΑρχιπέλαγοςδιοργανώνειετήσια field courses (μαθήματα πεδίου) για πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.στο Αυτά τα υποχρεωτικά διδακτέα μαθήματαεπιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στα πεδία τηςέρευνας και τηςπεριβαλλοντικής προστασίας μέσα από τηδράσητουΑρχιπελάγους.

Το field courseτων τελειόφοιτων Θαλάσσιας Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Cardiff, στη Βρετανία, υλοποιείται κάθε χρόνο από το 2007. Επικεντρώνεται στην υδρογεωγραφική έρευνα, στη μελέτη της παράκτιας βιοποικιλότητας, την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, καθώς και της θαλάσσιας έρευνας θηλαστικών.

Στο Αρχιπέλαγος επίσης διδάσκεται ένα υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου του Essex Βρετανίας. Οι τομείς περιλαμβάνουν αλιευτική έρευνα, έρευνα στα μικροπλαστικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα, βιολογική χαρτογράφηση προστατευόμενων οικοτόπων και καταγραφή θαλάσσιων θηλαστικών.

Το Αρχιπέλαγος σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Royal Holloway του Λονδίνου, προσφέρει στους τελειόφοιτους μαθητές βιολογίας ένα διδακτέο μάθημα πεδίου που επικεντρώνεται στην έρευνα και προστασία της χερσαίας πανίδας καθώς και στην έρευνα και προστασία των παράκτιων οικοτόπων προτεραιότητας.

Το Αρχιπέλαγος,  σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Άρλινγκτον, διοργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων, στο ανατολικό Αιγαίο. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε εφαρμογές της πληροφορικής σε διεπιστημονικές δράσεις που αφορούν την έρευνα και την προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών διοργανώνεται από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων).

Ερευνητικές Αποστολές για Μαθητές Λυκείου

Κάθε χρόνο, ομάδες μαθητών λυκείου από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως οι Culver Academiesστις Η.Π.Α. και το Τεχνικό Λύκειο Otrokovice, στην Τσεχία, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Δουλεύοντας κοντά στους ερευνητές, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη μετέπειτα εκπαίδευσή τους, ενώ παράλληλα απολαυμβάνοντας την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά του ανατολικού Αιγαίου.

TOP