Ο τελευταίος πληθυσμός Μεσογειακού Χαμαιλέοντα στην Ελλάδα (Chamaeleo chamaeleon) επιβιώνει στο νησί της Σάμου, όμως πριν λίγα χρόνια τον συναντούσαμε και σε άλλα νησιά!
Η έρευνα και δράση του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στοχεύει στην προστασία αυτού του σημαντικού πληθυσμού, από τις ολοένα και αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές!