"Κατεβάστε την εφαρμογή και βοηθήστε την διατήρηση των ψαριών και των θαλασσινών για τις επόμενες γεννιές"

Περισσότερο από το 65% των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο θεωρείται ότι αλιεύεται πέρα από τα ασφαλή βιολογικά όρια. Η υπερεκμετάλλευση των θαλασσών μας θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, τόσο τα θαλάσσια οικοσυστήματά και τα σπάνια ήδη που ζουν σε αυτά (θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες κ.α.), όσο και το μέλλον της παράκτιας αλιείας που αποτελεί ένα θεμελιώδες κομμάτι του κοινωνικοοικονομικού ιστού στην Ελλάδα. Έρευνα του Αρχιπελάγους έδειξε μείωση έως και 50% στις εκφορτώσεις παράκτιας αλιείας στο ανατολικό Αιγαίο στη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών.

Τα ιχθυαποθέματα παγκοσμίως προβλέπεται να καταρρεύσουν μέχρι το 2048 εάν δεν σταματήσει άμεσα η υπερεκμετάλλευση των θαλασσών.

Με τη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων για τα θαλασσινά που καταναλώνεις, μπορείς και εσύ να συμβάλλεις στην προστασία της ζωής στις θάλασσές μας, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Είναι σημαντικό να αποφεύγεις την κατανάλωση από είδη θαλασσινών, των οποίων οι πληθυσμοί μειώνονται σημαντικά εξαιτίας της υπεραλίευσης. Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την επιλογή σου, όπως για παράδειγμα με ποιον τρόπο έχει αλιευθεί ένα είδος και τι επιπτώσεις έχει προκαλέσει η αλιεία του στο οικοσύστημα.

Η εφαρμογή Fish4Life σκοπεύει να ενημερώσει τους καταναλωτές στην Ελλάδα σχετικά με τις βιώσιμες επιλογές τους στην κατανάλωση θαλασσινών και να διευρύνει τη συμμετοχή στο κίνημα για τη διάσωση των θαλασσών μας.

Ο οδηγός αυτός θα σε βοηθήσει να κάνεις βιώσιμες επιλογές όταν καταναλώνεις θαλασσινά.

Τα είδη θαλασσινών σε αυτή την εφαρμογή έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες:

  • Ακόμη και αν ένα είδος έχει αλιευθεί νόμιμα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι η σωστή βιώσιμη επιλογή. Ακολουθώντας τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση, έχουμε κάνει αυτή τη διάκριση και κατηγοριοποίηση των θαλασσινών με κριτήριο τη βιώσιμη κατανάλωσή τους .
  • Επειδή η αγορά συχνά κατακλύζεται από παράνομα αλιευμένα ή υπομεγέθη αλιεύματα, παρέχουμε ένα σαφή οδηγό για την αναγνώρισή τους.
  • Λόγω της αύξησης της θαλάσσιας ρύπανσης, κάποια είδη, είτε βιώσιμα είτε όχι, θεωρούνται επικίνδυνα προς κατανάλωση εξαιτίας της πιθανής βιοσυσσώρευσης τοξικών ουσιών. Αυτή η κατηγορία στοχεύει στην ενημέρωση για τα θαλασσινά που πρέπει να αποφεύγονται.

Βιώσιμα Είδη

Η κατανάλωση θαλασσινών της πράσινης κατηγορίας θεωρείται βιώσιμη. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα αποθέματα δεν θεωρούνται υπεραλιευμένα ή σε κατάσταση μείωσης και αποτελούν για τους καταναλωτές μία υπεύθυνη επιλογή. Ωστόσο, πρέπει πάντα να σεβόμαστε τα προτεινόμενα μεγέθη και τις περιόδους αναπαραγωγής ώστε να μην υπάρξει μελλοντική υποβάθμιση των αποθεμάτων τους.

Μειωμένοι πληθυσμοί

Σκέψου πριν καταναλώσεις τα είδη της κίτρινης κατηγορίας, διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανάλωσή τους ίσως δεν είναι βιώσιμη. Οι πληθυσμοί τους μπορεί να δείχνουν σημάδια μείωσης ή να βρίσκονται σε στάδιο επανάκαμψης. Είναι σημαντικό να σέβεσαι πάντοτε τα προτεινόμενα μεγέθη και τις εποχές αναπαραγωγής, ώστε να διατηρούνται υγιείς οι πληθυσμοί των συγκεκριμένων ειδών.

Παράνομο / Μη Βιώσιμη Επιλογή

Η κατανάλωση των ειδών που εντάσσονται στην κόκκινη κατηγορία θεωρείται μη βιώσιμη επιλογή. Τα είδη αυτά ίσως απειλούνται με εξαφάνιση, τα αποθέματα τους μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλά, κακώς διαχειρισμένα, ή/και υπεραλιευμένα. Μπορεί επίσης να είναι παράνομη η αλιεία και η εμπορία και η κατανάλωση του συγκεκριμένου είδους.

Δυνητικός κίνδυνος για την υγεία

Αυτό το είδος έχει καταγραφεί να βιοσυσσωρεύει τοξικές ουσίες, πέραν των ασφαλών ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση. Μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ειδικά για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως παιδιά και εγκύους ή θηλάζουσες μητέρες. Συνεπώς δεν συνίσταται η συχνή κατανάλωση.

Αυτή η εφαρμογή δημιουργήθηκε από ερευνητές του Αρχιπελάγους τον Μάιο του 2012  και αναπτύχθηκε από το TEDx Thessaloniki

TOP