Επιστήμονες του Αρχιπελάγους καταγράφουν τους πληθυσμούς των θαλάσσιων θηλαστικών στο ανατολικό Αιγαίο.

Archipelagos” scientists monitor the populations of marine mammals in the eastern Aegean.