Αρχιπέλαγος – Πανεπιστήμιο Cardiff: Κοινή Ωκεανογραφική Άσκηση 2009 για την προστασία των ελληνικών θαλασσών

Archipelagos – Cardiff University: Joint Oceanographic Survey 2009 for the Protection of Greek Seas