Γνωρίζεις ότι στις ελληνικές θάλασσες επιβιώνουν οι σημαντικότεροι εναπομείναντες πληθυσμοί θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών στη Μεσόγειο.